Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Biomarkers voor vroege voorspelling van respons op neoadjuvante chemotherapie in TNBC


Prof. François BrunotteProf. François Brunotte (Centre Georges-François Leclerc, Dijon) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van biomarkers voor vroege voorspelling van respons op neoadjuvante chemotherapie in patiënten met triple-negative mammacarcinoom. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Clinical Cancer Research.1

Deelneemsters aan de prospectieve studie waren vijftig achtereenvolgende TNBC-patiënten met een indicatie voor neoadjuvante chemotherapie. De onderzoekers bepaalden voor aanvang van de behandeling klinische, biologische en pathologische biomarkers, waardonder Ki-67 proliferatie-index, expressie van androgeenreceptor, EGFR en cytokeratine 5/6-kleuring. Het glucosemetabolisme van de tumor voor aanvang van de behandeling en de verandering (ΔSUVmax) daarin na één cyclus neoadjuvante chemotherapie werden bepaald net FDG/PET.


Pathologisch complete respons werd gezien in 42% van de deelneemsters. Hoge Ki-67 proliferatie-index (p=0,016), negatieve EGFR-status (p=0,042) en hoge ΔSUVmax (p=0,002) waren significant geassocieerd met pCR. In multivariate analyse waren negatieve EGFR-status (OR 6,4; p=0,043) en hoge ΔSUVmax (OR 7,1; p=0,014) onafhankelijke voorspellers van pCR.

De onderzoekers concluderen dat EGFR-status en ΔSUVmax vroege markers zijn van de kans op respons op neoadjuvante chemotherapie in triple-negative mammacarcinoom.

1.Humbert O, Riedlinger J-M, Charon-Barra C et al. Identification of biomarkers including 18FDG-PET/CT for early prediction of response to neoadjuvant chemotherapy in triple negative breast cancer. Clin Cancer Res 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren