Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van decitabine en gemtuzumab ozogamicine voor AML en hoog-risico MDS

(0)2015-09-14 13:27   ( Nieuws )

Dr. Gautam BorthakurDecitabine kan wellicht de chromatinestructuur van leukemiecellen openen zodat ze toegankelijk worden voor gemtuzumab ozogamicine (GO). Dr. Gautam Borthakur (MD Anderson Cancer Center, Houston) en collega’s hebben een fase 2-studie uitgevoerd van de combinatie van decitabine en GO in patiënten met nieuw-gediagnostiseerde of recidiverende acute myeloïde leukemie of hoog-risico myelodysplastisch syndroom. De uitkomsten van de studie worden vandaag online gepubliceerd in Leukemia.1

Deelnemers aan de studie waren 110 patiënten (mediane leeftijd 70 jaar, range 27-89 jaar) in vier groepen: recidiverend/refractair AML met complete-remissieduur minder dan één jaar (groep 1, n=28), recidiverend/refractair AML met complete-remissieduur één jaar of langer (groep 2, n=5), onbehandelde AML niet geschikt voor intensieve chemotherapie of onbehandeld MDS of onbehandelde MF (groep 3, n=57), en AML ontwikkelend uit MDS of recidiverend/refractair MDS of MF (groep 4, n=20). De behandeling was decitabine gedurende vijf dagen en GO op dag vijf. De post-inductietherapie was vijf cycli decitabine plus GO gevolgd door alleen decitabine.

CR/CRi werd bereikt in 39 patiënten (35%): 17% in groep 1, 60% in groep 2, 42% in groep 3, en 35% in groep 4. De acht-weken mortaliteit in de groepen 3 en 4 was 16% respectievelijk 10%. Tot de veel-gezien bijwerkingen behoorden misselijkheid, mucositis, en hemorragie. De onderzoekers concluderen dat de combinatie van decitabine plus GO de respons maar niet de OS verbetert vergeleken met historische uitkomsten in niet-behandelde AML-patiënten in de leeftijd van zestig jaar en ouder.

1. Daver N, Kantarjian H, Ravandi F et al. A phase II study of decitabine and gemtuzumab ozogamicin in newly diagnosed and relased acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome. Leukemia 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren