Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van beroepsmatige pesticidenblootstelling met respons op immuunchemotherapie en overleving in DLBCL


Beroepsmatig gebruik van pesticiden is een risicofactor voor non-Hodgkin lymfoom. Het is denkbaar dat cellulaire adaptatie onder patiënten die blootgesteld zijn aan lage doseringen van genotoxische en oxidatieve stoffen een negatieve impact heeft op werkzaamheid van chemotherapie voor lymfoom. Een studie in Frankrijk heeft deze hypothese onderzocht. Dr. Pascale Fabbro-Peray (Universiteit van Nîmes) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De studie, uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Frankrijk, includeerde 244 patiënten die anthracycline-gebaseerde chemotherapie kregen voor DBLCL, voor wie de geschiedenis van beroepsmatige blootstelling aan pesticiden kon worden beoordeeld. De gemiddelde leeftijd was 61,3 ± 15,2 jaar; 62,7% van de patiënten waren mannen. Er waren 67 patiënten (27,4%) met beroepsmatige blootstelling aan pesticiden, onder wie 38 die als akkerbouwer pesticiden hadden gebruikt. Uitkomsten van de studie waren associaties van blootstelling aan pesticiden met behandelfalen (gedefinieerd als geen complete respons), twee-jaars gebeurtenisvrije overleving, en twee-jaars overall survival.

Onder de beroepsmatig blootgesteld patiënten had een significant hoger percentage behandelfalen (22,4% versus 11,3%; p=0,03; gecorrigeerd OR 3,0). Dit verschil was hoger onder patiënten die in de landbouw pesticiden hadden gebruikt vergeleken met de overige patiënten (29,0% versus 11,7%; AOR 5,1; 95%-bti 2,0-12,8). De figuur toont de EFS en OS in de verschillende patiëntengroepen. Zowel EFS als OS waren significant slechter onder patiënten met geschiedenis van beroepsmatige blootstelling aan pesticiden, vooral in de landbouw.

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat een geschiedenis van beroepsmatige blootstelling aan pesticiden, met name in de landbouw, geassocieerd was met behandelfalen, EFS en OS onder patiënten met DLBCL.

1.Lamure S, Carles C, Aquereburu Q et al. Association of occupational pesticide exposure with immunochemotherapy response and survival among patients with diffuse large B-cell lymphoma. JAMA Network Open 2019;2:e192093

Summary: A retrospective study in France found that a history of agricultural occupational exposure to pesticides was associated with treatment failure, event-free survival, and overall survival among patients with diffuse large B-cell lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren