Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van dominante T-celkloon in perifeer bloed met tijd tot systemische behandeling in stadium IB mycosis fungoides

(0)2022-06-23 12:00   ( Nieuws )

Dr. Weiyun AiPatiënten met vroeg-stadium mycosis fungoides (MF) krijgen als initiële behandeling gewoonlijk huidgerichte therapie (SDT). In sommige patiënten wordt falen van SDT gezien en is systemische behandeling vereist, al of niet in combinatie met SDT, zonder extracutane ziekte te ontwikkelen. In eerdere studies is in 12% tot 35% van de patiënten met vroeg-stadium MF een dominante T-celreceptor (TCR)-kloon in perifeer bloed gezien, geassocieerd met ziekteprogressie en kortere overleving. Het is denkbaar dat aanwezigheid van een perifere TCR-kloon wijst op een reservoir van tumorcellen die cellen die door SDT zijn geëradiceerd kunnen vervangen. Een retrospectieve cohortstudie van de University of California, San Francisco, heeft onderzocht of in patiënten met vroeg-stadium MF detectie van een perifere TCR-kloon geassocieerd was met inadequate respons of SDT en een kortere tijd tot systemische behandeling (TTST) in afwezigheid van extracutane ziekte. Dr. Weiyun Ai en collega’s publiceren de studie in JAMA Dermatology.1

De onderzoekers identificeerden in de cutaneous lymphoma database van de universiteit 39 patiënten met stadium IB MF, die tussen 2010 en 2021 eerstelijns SDT kregen, en van wie TCR-status bekend was. Zeventien patiënten (43,6%) hadden kloonpositiviteit. De mediane follow-up was 36,2 maanden. De mediane TTST was 61,4 ± 18,5 maanden in de groep patiënten met perifere TCR-kloon versus niet-bereikt in de patiënten zonder kloon (p=0,01). De cumulatieve incidentie van systemische behandeling in patiënten met versus zonder kloon was 29,4% versus 4,5% (p=0,06) na twaalf maanden en 35,3% versus 9,1% (p=0,07) na drie jaar. Er waren geen verschillen tussen beide groepen in overall survival.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met stadium IB MF aanwezigheid van een perifere TCR-kloon werd gezien in 43,6% van de patiënten en geassocieerd was met inadequate respons op SDT.

1.Raychaudhuri S, Charli-Joseph Y, Huang C-Y et al. Association of a dominant T-cell clone in peripheral blood with time to systemic treatment in patients with stage IB mycosis fungoides. JAMA Dermatol 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective cohort study at the University of California, San Francisco, found that among patients with stage IB mycosis fungoides, presence of a dominant T-cell receptor clone in peripheral blood (observed in 44% of patients) was associated with significantly shorter time to systemic treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren