Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associaties tussen kenmerken van metabole gezondheid en risico van KRAS- en BRAF-mutatie specifiek CRC

(0)2019-01-08 15:01   ( Nieuws )

Dr. Robin MyteKenmerken van slechte metabole gezondheid, zoals hogere body mass index, hogere bloedglucoseconcentratie, hogere bloedlipiden, en hogere bloeddruk, zijn geassocieerd met een verhoogd risico van colorectaalcarcinoom. CRC is echter een heterogene ziekte, die tot ontwikkeling kan komen via verscheidene routes met verschillen in moleculaire kenmerken en prognose, en mogelijk ook met verschillen in risicofactoren. Een prospectieve studie in Zweden heeft onderzocht of associaties tussen de genoemde factoren en het CRC-risico uiteenlopen tussen CRCs met verschillen in KRAS- en BRAF-mutatiestatus. Dr. Robin Myte (Universiteit van Umeå) en collega’s publiceren de studie online in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 117.687 deelnemers in twee bevolkings-gebaseerde cohorten in Noord-Zweden. Tijdens mediaan 15,6 jaar follow-up werd CRC gediagnostiseerd in 1250 deelnemers, onder wie 766 met complete baselinegegevens over metabole factoren en moleculaire gegevens van de tumoren. Hogere BMI, hoger totaal-cholesterol, hogere triglyceriden, en hogere bloeddruk bij inclusie waren geassocieerd met hoger risico van CRC tijdens de follow-up (HRs per 1 standaarddeviatie toename 1,07 tot 1,12). Deze associaties waren vergelijkbaar ongeacht het CRC-subtype voor KRAS- en BRAF-mutatiestatus (p voor heterogeniteit > 0,05) en eveneens ongeacht subtypes op basis van microsatelliet-instabiliteitsstatus.

De onderzoekers concluderen dat slechte metabole gezondheid een universeel mechanisme is voor de ontwikkeling van CRC, met impact via meerdere ontwikkelingsroutes.

1.Myte R, Gylling B, Häggström J et al. Metabolic factors and the risk of colorectal cancer by KRAS and BRAF mutation status. Int J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study in two prospective cohorts in Sweden found that higher BMI, total cholesterol, triglyceride levels, and blood pressure were associated with an increased risk of colorectal cancer. These associations were similar regardless of CRC subtype by KRAS and BRAF mutation status, and also regardless of microsatellite instability status. Poor metabolic health may be a universal mechanism for colorectal cancer, acting across multiple developmental pathways.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren