Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Behandeling voor sinonasaal niet-gedifferentieerd carcinoom op geleide van respons op inductie-chemotherapie

(0)2019-01-08 14:00   ( Nieuws )

Tags

SNUC  

Dr. Moran AmitMultimodale therapie is gebruikelijk voor sinonasaal niet-gedifferentieerd carcinoom (SNUC), maar de optimale sequentie van de behamdelingsmodaliteiten staat nog niet vast. Dr. Moran Amit (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de rol van de respons op inductietherapie als aanwijzing voor de optimale volgende behandelingen. Ze publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde 95 patiënten met niet-eerder behandeld SNUC, die tussen begin 2001 en eind 2018 in MD Anderson behandeld werden met curatieve intentie. De behandeling begon met inductie-chemotherapie (IC) gevolgd door gevolgd door hetzij definitieve concurrente chemoradiotherapie (CRT) of definieve chirurgie met postoperatieve RT of CRT. Het primaire eindpunt van de studie was ziektespecifieke overleving (DSS). Voor het gehele cohort was de vijf-jaars DSS 59% (95%-bti 53-66). In de groep patiënten met partiële of complete respons op IC was de vijf-jaars DSS 81% (95%-bti 69-88) na definitieve CRT versus 54% (95%-bti 44-61) na definitieve chirurgie (p=0,001). In de groep patiënten zonder tenminste partiële respons op IC was de vijf-jaars DSS 0% (95%-bti 0-4) na definitieve CRT versus 39% (95%-bti 30-46) na definitieve chirurgie.

De onderzoekers concluderen dat definitieve CRT de beste keus is na gunstige respons op IC, terwijl bij achterwege blijven van respons op IC waar mogelijk gekozen dient te worden voor definitieve chirurgie met postoperatieve RT of CRT.

1.Amit M, Abdelmeguid AS, Watcherporn T et al. Induction chemotherapy response as a guide for treatment optimization in sinonasal undifferentiated carcinoma. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study of patients with sinonasal undifferentiated carcinoma found that after a favorable response to induction chemotherapy, definitive chemoradiotherapy results in improved survival compared to definitive surgery. In patients who do not have an favorable response to IC, surgery when feasible seems to provide a better chance of disease control and improved survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren