Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Borstsparende chirurgie na neoadjuvante endocriene therapie versus chemotherapie voor mammacarcinoom


Dr. Sarah MougalianIn klinische studies was neoadjuvante endocriene therapie (NET) voor HR-positief mammacarcinoom in termen van percentage patiënten met borstsparende chirurgie (BCS) niet inferieur aan neoadjuvante chemotherapie (NAC). Een analyse van de National Cancer Database heeft real-world uitkomsten van NET en NAC vergeleken. Dr. Sarah Mougalian (Yale Cancer Center, New Haven CT) en collega’s publiceren de analyse online in Breast Cancer Research and Treatment.1In de NCDB identificeerden de onderzoekers 211.986 vrouwen die tussen 2004 en 2014 chirurgie ondergingen voor stadium II/III HR-positief mammacarcinoom. Er waren 6584 vrouwen die NET kregen, 52.310 die NAC kregen, en 153.092 die geen neoadjuvante therapie kregen. Na correctie voor covariaten en confounders waren er geen significante verschillen tussen NET-patiënten en NAC-patiënten in termen van BCS (OR 0,91; 95%-bti 0,82-1,01) hoewel NET-patiënten significant minder frequent pathologisch complete respons (OR 0,34; 95%-bti 0,23-0,51) of afname in T-stadium (OR 0,39; 95%-bti 0,34-0,44) hadden dan NAC-patiënten. Patiënten die gedurende tenminste drie maanden NET kregen hadden hogere waarschijnlijkheid van BCS (OR 1,59; 95%-bti 1,46-1,73) en downstaging (OR 1,79; 95%-bti 1,63-1,97) dan patiënten die geen neoadjuvante therapie kregen.

De onderzoekers concluderen dat NET vergeleken met NAC resulteerde in vergelijkbare percentages patiënten met BCS, en dat NET gedurende tenminste drie maanden vergeleken met geen neoadjuvante therapie resulteerde in hogere waarschijnlijkheid van BCS en downstaging.

1.Pariser AC, Sedghi T, Soulos PR et al. Utilization, duration, and outcomes of neoadjuvant endocrine therapy in the United States. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that women who received neoadjuvant endocrine therapy for (HR-positive) breast cancer had similar rates of breast conserving surgery compared to women who received neoadjuvant chemotherapy. Neoadjuvant endocrine therapy for at least three months was associated with increased odds of breast conserving surgery and downstaging compared to no neoadjuvant therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren