Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Brochure versus film als bron van informatie over genexpressieprofilering


Prof. Lesley FallowfieldGenexpressieprofilering (GEP) kan bijdragen aan het maken van rationele keuzen in de behandeling van patiënten met mammacarcinoom. Kennis en begrip van GEP is niet bij alle patiënten optimaal. De gerandomiseerde IMPARTER studie in het Verenigd Koninkrijk heeft de waarde van voorlichtingsbrochures en voorlichtingsfilms over GEP als informatiebron geïnventariseerd. Prof. Lesley Fallowfield (University of Sussex, Brighton) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 120 vrouwen, in de leeftijd van 45 tot en met 75 jaar, zonder geschiedenis van maligniteiten. De figuur toont de flow chart van de studie. Na het verkrijgen van informatie op T1 en T2 beantwoordden de deelnemers negen vragen over GEP; de maximale score was 18 punten. Het primaire eindpunt van de studie was vergelijking van de kennis van de deelnemers op tijdstip T1 na lezen van de brochures of zien van de films. Secundaire uitkomsten waren impact van de volgorde van beide bronnen op het begrip, en voorkeur van de deelnemers.


De T1 gemiddelde scores waren hoger na het zien van de film dan na het lezen van de brochures (13,37 versus 9,25; p<0,0001). Eerst lezen van brochures gevolgd door zien van films resulteerde in toename van de scores bij alle deelnemers (gemiddeld 6,08 punten hoger dan de T1-score van 9,25; p<0,0001) terwijl eerst zien van films gevolgd door lezen van brochures resulteerde in afname van de scores (gemiddeld 1,55 punten lager dan de T1-score van 13,37; p<0,001). De meerderheid van de deelnemers (88 van 120; 73,3%) gaf aan de films te prefereren boven de brochures, ongeacht of deze betrekking hadden op Oncotype DX of op Prosigna.

De onderzoekers concluderen dat voor het overbrengen van GEP-informatie aan leken films de voorkeur dienen te hebben boven brochures.

1.Fallowfield LJ, Farewell D, Jones H et al. IMPARTER, phase 1 of an intervention to improve patients’ understanding of gene expression profiling tests in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: The randomized IMPARTER study in the UK found that information films compared with leaflets significantly improved knowledge about gene expression profiling.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren