Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Determinanten van tijdsverloop van nonadherentie aan adjuvante orale endocriene therapie voor mammacarcinoom

(0)2019-04-21 12:00   ( Nieuws )

Dr. Eileen ShinnNonadherentie aan adjuvante orale endocriene therapie (ET) voor mammacarcinoom wordt geschat op bijna 40%. Een studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft determinanten van het tijdsverloop van deze nonadherentie geïnventariseerd. Dr. Eileen Shinn en collega’s publiceren de studie online in JCO Clinical Cancer Informatics.1De studie includeerde 216 patiënten die ET voorgeschreven hadden gekregen, van wie er 40 rapporteerden dat ze ET gedurende de eerste vijf jaar hadden gediscontinueerd, en vier rapporteerden dat ze meer dan 20% van hun voorgeschreven doseringen hadden gemist. De patiënten beantwoordden een anonieme vragenlijst met betrekking tot hun overtuiging ten aanzien van dertien factoren die samen zouden kunnen hangen met ET-nonadherentie. De onderzoekers construeerden een prospectief model van associaties tussen deze factoren en de actuele adherentie. Alle dertien factoren bleken significant geassocieerd te zijn met discontinuering op enig moment tijdens het behandeltraject. Factoren met het sterkste nonadherentie-bevorderende effect waren zorgen over kosten van ET (OR 1,79), emotionele distress (OR 1,72), en pijn in botten en gewrichten (OR 1,69). Bot- en gewrichtspijn hadden een continu effect over het zes jaar durende ET-traject, andere factoren zoals kosten en cognitieve klachten werden pas in latere jaren belangrijk.

De onderzoekers concluderen dat de studie uiteenlopende patronen van discontinuering van ET heeft laten zien.

1.Shinn EH, Broderick G, Fellman B et al. Simulating time-dependent patterns of nonadherence by patients with breast cancer to adjuvant oral endocrine therapy. JCO Clin Cancer Informatics 2019; epub ahead of print

Summary: A study at MD Anderson Cancer Center (Houston) found that there are varying patterns of discontinuation of oral endocrine therapy (ET) for breast cancer. Some reasons for discontinuation (bone and joint pain) exerted a steady influence of the 6-year ET-trajectory; other reasons (cost, cognitive complaints) became more important in the later years of ET.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren