Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Direct-werkende antivirusmiddelen als primaire behandeling voor HCV-geassocieerd indolent non-Hodgkin lymfoom

(0)2022-06-19 15:00   ( Nieuws )

Prof. Luca ArcainiIn retrospectieve studies zijn aanwijzingen gezien voor een etiologische rol van hepatitis C virus (HCV) in indolent non-Hodgkin lymfoom (NHL). De multicenter fase 2-studie BArT van de Fondazione Italiana Linfomi is de eerste prospectieve studie die aan het genotype aangepaste direct-acting antivirals (DAAs) geëvalueerd heeft in patiënten met niet-eerder behandelde HCV-positieve patiënten met indolent lymfoom zonder criteria voor onmiddellijke conventionele antilymfoom-behandeling. Prof. Luca Arcaini (Universiteit van Pavia) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 40 patiënten, onder wie 27 met marginale-zonelymfoom. De mediane leeftijd was 68 jaar. De meest-voorkomende HCV-typen waren 1 in 16 patiënten en 2 in 21 patiënten. De patiënten kregen genotype-geleide DAAs: 17 ledipasvir/sofosbuvir, 8 sofosbuvir plus ribavarine, en 15 sofosbuvir/velpatasvir. Het primaire eindpunt was aanhoudende virusrespons.


De figuur laat de resultaten van de studie zien. Virusrespons werd gezien in alle patiënten. De DAAs werden goed verdragen, met slechts twee graad 3 of 4 adverse events. Complete lymfoomrespons werd gezien in 8 patiënten en partiële lymfoomrespons in 10, voor een ORR van 45%. Zestien patiënten hadden stabiele ziekte en zes progressieve ziekte. De mediane follow-up was 37 maanden. Twee patiënten overleden (drie-jaars overall survival percentage 93%; 95%-bti 74-98) en drie additionele patiënten hadden ziekteprogressie (drie-jaars progressievrije-overlevingspercentage 76%; 95%-bti 57-87).

De onderzoekers concluderen dat HCV-eradicatie door DAAs werd bereikt in 100% van HCV-positieve patiënten met indolent lymfoom. Bijna de helft van de patiënten hadden lymfoomrespons. DAAs dienen te worden overwogen als eerstelijns behandeling in deze setting.

1.Merli M, Rattotti S, Spina M et al. Direct-acting antivirals as primary treatment for hepatitis C virus-associated indolent non-Hodgkin lymphomas: the BArT study of the Fondazione Italiana Linfomi. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The phase 2 BArT study by the Fondazione Italiana Linfomi is the first prospective study to evaluate genome-appropriate direct-acting antivirals in untreated HCV-positive patients with indolent lymphomas without criteria for immediate conventional antilymphoma treatment. HCV eradication was achieved in all patients, and lymphoma response in 45%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren