Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Durvalumab voor niet-resectabel stadium III NSCLC: impact van tumor PD-L1 expressie op uitkomsten


Prof. Luis Paz-AresDe multinationale fase 3-studie PACIFIC randomiseerde patiënten met niet-resectabel stadium III NSCLC zonder progressie na chemoradiotherapie 2:1 naar durvalumab of placebo. Eerder is gepubliceerd dat de progressievrije overleving en de overall survival significant langer waren in de durvalumabgroep dan in de placebogroep. Prof. Luis Paz-Ares (Universidad Complutense, Madrid) en collega’s publiceren nu online in Annals of Oncology een analyse van de impact van de tumor PD-L1 expressie op de werkzaamheid van durvalumab in de studie.1Onder de 713 gerandomiseerde patiënten kon pre-CRT expressie van PD-L1 door tumorcellen worden bepaald voor 451 patiënten (63%). Expressie op 25% of meer, 1 tot en met 24%, en minder dan 1% van de tumorcellen werd gezien in 35%, 32%, en 33% van de patiënten. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 33,3 maanden. Er was PFS-profijt met durvalumab versus placebo in alle groepen: groep met 25% of hoger expressie 17,8 versus 3,7 maanden; groep met 1-25% expressie niet-bereikt versus 9,0 maanden; en groep met minder dan 1% expressie 10,7 versus 5,6 maanden. Er was OS-profijt met durvalumab versus placebo in de groep met 25% of hoger expressie (niet-bereikt versus 21,1 maanden) en in de groep met 1-25% expressie (43,3 versus 30,5 maanden) maar niet in de groep met minder dan 1% expressie (33,1 versus 45,6 maanden).

De onderzoekers concluderen dat na chemoradiotherapie voor stadium III NSCLC durvalumab de PFS verlengde in alle PD-L1 tumorexpressiegroepen, en de OS verlengde in alkle groepen behalve de groep met PD-L1 expressie op minder dan 1% van de tumorcellen.

1.Paz-Ares L, Spira A, Raben D et al. Outcomes with durvalumab by tumour PD-L1 expression in unresectable, stage III non-small-cell lung cancer in the PACIFIC trial. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Exploratory analysis of the PACIFIC study (durvalumab versus placebo for unresectable stage III NSCLC without progression after chemoradiotherapy) showed PFS benefit with durvalumab in all tumor cell PD-L1 expression defined subgroups, and OS benefit in all subgroups except the subgroup with expression less than 1%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren