Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van copanlisib plus gemcitabine voor recidiverend of refractair PTCL


Prof. Deok-Hwan YangDe beschikbare behandelopties voor recidiverend of refractair perifeer T-cel lymfomen (R/R PTCLs) resulteren slechts in bescheiden percentages van de patiënten in respons. De multicenterstudie COSMOS in Zuid-Korea heeft de combinatie van de PI3K-α/δ remmer copanlisib en gemcitabine voor R/R PTCL geëvalueerd. Prof. Deok-Hwan Yang (Chonnam Nationale Universiteit, Hwasun) en collega’s publiceren de studie in Annals of Oncology.1

In de doseringsescalatiefase kregen 28 patiënten vier-weekse cycli van oplopende doseringen copanlisib op dagen één, acht, en vijftien, in combinatie met gemcitabine 1000 mg/m2 op dagen één en acht. Er waren geen doseringslimiterende toxiciteiten; als fase 2-dosering werd gekozen voor copanlisib 60 mg. In fase 2 werden 25 patiënten behandeld. Graad 3 of hoger adverse events waren transiënte hyperglycemie (57% van de patiënten), neutropenie (45%), trombocytopenie (37%), en transiënte hypertensie (19%). Respons werd gezien in 72% van de patiënten, en complete respons in 32%. De mediane duur van respons was 8,2 maanden; de mediane progressievrije overleving was 6,9 maanden; en de mediane overall survival werd niet bereikt. De behandeling resulteerde in complete respons in 55,6% van de patiënten met angioimmunoblastisch T-cel lymfoom versus 15,4% in PTCL not otherwise specified (p=0,074); met PFS 13,0 maanden versus 5,1 maanden (p=0,024).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van copanlisib en gemcitabine veilig was en werkzaam was voor R/R PTCL, met name AITL.

1.Yhim H-Y, Kim T, Kim SJ et al. Combination treatment of copanlisib and gemcitabine in relapsed/refractory PTCL (COSMOS): an open-label phase 1/2 trial. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 1-2 COSMOS trial in South Korea found that the combination of copanlisib and gemcitabine was safe and effective for relapsed or refractory peripheral T-cell lymphomas.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren