Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-studie van atezolizumab plus nab-paclitaxel voor metastatisch of lokaal-recidiverend TNBC

(0)2018-10-20 13:34   ( Nieuws )

Dr. Sylvia AdamsHet tegen PD-L1 gerichte gehumaniseerde monoklonale antilichaam atezolizumab heeft als monotherapie activiteit laten zien voor een subset van metastatische triple-negatieve mammacarcinomen. Combinatie van atezolizumab met standaard cytotoxische chemotherapie die immunogene tumorceldood induceert kan wellicht de activiteit verder versterken. Een fase 1b-studie heeft de veiligheid en werkzaamheid van de combinatie van atezolizumab plus nab-paclitaxel voor metastatisch TNBC onderzocht. Dr. Sylvia Adams (New York University Perlmutter Cancer Center) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1De studie, uitgevoerd in elf centra in de Verenigde Staten, includeerde 33 vrouwen die ten hoogste twee eerdere lijnen chemotherapie hadden gekregen voor stadium IV of lokaal-recidiverend TNBC. De mediane leeftijd was 55 jaar (range 32 tot 84 jaar). De patiënten kregen tenminste vier cycli concurrent intraveneus atezolizumab en intraveneus nab-paclitaxel. De mediane follow-up was 24,4 maanden. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid en tolerabiliteit. Alle patiënten ervoeren tenminste één treatment-related adverse event en 24 patiënten (73%) hadden graad 3 of 4 TRAEs; er waren geen graad 5 TRAEs.

De figuur laat de werkzaamheid van de combinatie zien. De ORR was 39,4% en de mediane duur van respons 9,1 maanden. Ziektecontrole werd gezien in 51,5% van de patiënten. De mediane progressievrije overleving was 5,5 maanden, en de mediane overall survival was 14,7 maanden. Concurrent nab-paclitaxel resulteerde niet in significante verandering van biomarkers van de tumor-immuun micro-omgeving (PD-L1, TILs, CD8) en evenmin in storing van systemische immuunactivering door atezolizumab (expansie van proliferende CD8+ T-cellen, toename van CXCL10).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van immuuncheckpointblokkade (atezolizumab) en cytotoxische chemotherapie (nab-paclitaxel) voor metastatisch TNBC een manageable veiligheidsprofiel had en antitumorresponsen induceerde, ook in patiënten die eerder waren behandeld met een taxaan.

1.Adams S, Diamond JR, Hamilton E et al. Atezolizumab plus nab-paclitaxel in the treatment of metastatic triple-negative breast cancer with 2-year survival follow-up. A phase 1b clinical trial. JAMA Oncology 2018; epub ahead of print

Summary: A phase 1b trial in 11 centers in the United States showed that the combination of atezolizumab and nab-paclitaxel had a manageable safety profile and was active for metastatic TNBC, also in patients previously treated with a taxane.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren