Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-studie van telisotuzumab vedotin plus erlotinib voor NSCLC met c-Met eiwitexpressie


Prof. Ross CamidgeTelisotuzumab vedotin (Teliso-V) is een antibody-drug conjugate gericht op c-Met. In niet-kleincellig longcarcinoom kan overexpressie van c-Met eiwit samen met EGFR-mutatie voorkomen. Deze waarneming vormde de rationale van een multinationale fase 1b-studie van gelijktijdige targeting van c-Met met Teliso-V en afwijkend EGFR met erlotinib in patiënten met c-Met positief NSCLC. Prof. Ross Camidge (University of Colorado Cancer Center, Aurora) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde 42 volwassen patiënten die Teliso-V 2,7 mg/kg iedere drie weken plus erlotinib 150 mg eenmaal daags kregen voor c-Met-positief NSCLC. Na een protocolwijziging werd ook een EGFR-activerende mutatie (EGFR-M+) en progressie op een EGFR-TKI als inclusiecriterium gehanteerd. De meest-gerapporteerde any-grade adverse event was neuropathie (57% van de patiënten). De mediane progressievrije overleving onder de 36 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten was 5,9 maanden (95%-bti 2,8-NR). De ORR onder de 28 EGFR-M+ patiënten was 32,1%. De ORR onder de 15 EGFR-M+ patiënten met c-Met high (H-score 225 of hoger) was 52,6%. De mediane PFS was 6,8 maanden voor patiënten met non-T790M+ of T790M-onbekende status, versus 3,7 maanden voor patiënten met T790M+.

De onderzoekers concluderen dat Teliso-V plus erlotinib bemoedigende antitumoractiviteit en acceptabele toxiciteit had in EGFR-TKI voorbehandelde patiënten met EGFR-M+, c-Met+ NSCLC.

1.Camidge DR, Barlesi F, Goldman JW et al. Phase Ib study of telisotuzumab vedotin in combination with erlotinib in patients with c-Met protein-expressing non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 1b study found that the combination of telisotuzumab vedotin and erlotinib had encouraging antitumor activity and acceptable toxicity in EGFR TKI-pretreated patients with NSCLC with activating EGFR mutation and c-Met protein overexpression.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren