Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns bendamustine-rituximab gevolgd door 90Y-ibritumomab tiuxetan voor folliculair lymfoom

(0)2019-06-27 15:00   ( Nieuws )

Tags

90YIT  BR  FL  Fol-BRITe study  

Dr. Frederick LansiganBendamustine plus rituximab (BR) is een veelgebruikte frontline therapie voor folliculair lymfoom (FL). 90Y-Ibritimumab tiuxetan (90YIT) is een CD20-gericht radiotherapeutisch antilichaam. De prospectieve multicenter fase 2-studie Fol-BRITe onderzocht de veiligheid en werkzaamheid van inductie met BR gevolgd door consolidatie met 90YIT voor niet-eerder behandeld FL. Dr. Frederick Lansigan (Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon NH) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 39 volwassen patiënten die behandeling nodig hadden voor chemotherapie-naïef stadium II tot en met IV FL. Tweeëndertig patiënten (82%) hadden intermediair- of hoog-risico ziekte, en zes (15%) hadden graad 3a-ziekte. De patiënten kregen initieel rituximab gevolgd door vier cycli BR, en zes tot twaalf weken na BR consolidatie met 90YIT in patiënten met tenminste partiële respons. De inductie resulteerde in respons in 37 patiënten (94,8%) onder wie 30 met complete respons/niet-bevestigde complete respons (CR/CRu; 77%). Consolidatie met 90YIT resulteerde in conversie van partiële respons (PR) naar CR/CRu in 81%. Na 45 maanden follow-up was nog 71% (95%-bti 0,57-0,89) van de patiënten progressievrij.

De onderzoekers concluderen dat het regime van vier inductiecycli BR gevolgd door 90YIT-consolidatie resulteerde in hoge percentages duurzame respons. De consolidatie resulteerde in hoge percentages conversie van PR naar CR/CRu.

1.Lansigan F, Costa CA, Zaki B et al. Multicenter, open label, phase II study of bendamustine and rituximab followed by 90-yttrium (Y) ibritumomab tiuxetan for untreated follicular lymphoma (Fol-BRITe). Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 study Fol-BRITe found that in untreated follicular lymphoma four cycles of bendamustine-rituximab followed by consolidation with 90Y-ibritumomab tiuxetan resulted in high rates of durable responses. In addition, the consolidation resulted in high rates of conversion of partial response to complete response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren