Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van nivolumab voor recidiverend/refractair DLBCL in patiënten die niet in aanmerking kwamen voor of na falen van autoHCT

(0)2019-01-09 13:57   ( Nieuws )

Tags

R R DLBCL  nivolumab  

Prof. Stephen AnsellEr zijn niet veel behandelopties voor patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (R/R DLBCL). Tumorcellen kunnen de PD-1 checkpoint-route gebruiken om immuunsurveillance te ontwijken. Een multinationale fase 2-studie heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van PD-1 blokkade met nivolumab in patiënten met R/R DLBCL. Prof. Stephen Ansell (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten met R/R DLBCL na falen van autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (n=87) of patiënten die niet in aanmerking kwamen voor autoHCT (n=34). De patiënten kregen nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken. De patiënten in het autoHCT-failed cohort kregen mediaan vier doses nivolumab, en de patiënten in het autoHCT-ineligible cohort mediaan drie. De mediane follow-up was negen maanden in het autoHCT-failed cohort en zes maanden in het autoHCT-ineligible cohort. De centraal-beoordeelde objective respons rate was 10% respectievelijk 3%, en de mediane duur van de respons was elf respectievelijk acht maanden. De mediane PFS was 1,9 respectievelijk 1,4 maanden, en de mediane overall survival was 12,2 respectievelijk 5,8 maanden. Er waren drie patiënten met complete remissie; allen in het autoHCT-failed cohort (3%); deze responsen waren duurzaam: tenminste elf maanden, tenminste veertien maanden, en zeventien maanden. Behandelings-gerelateerde graad 3 of 4 adverse events werden gezien in 24% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat nivolumab monotherapie een gunstig veiligheidsprofiel had maar slechts in een gering percentage van de patiënten respons induceerde

1.Ansell SM, Minnema MC, Johnson P et al. Nivolumab for relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma in patients ineligible for or having failed autologous transplantation: a single-arm, phase II study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An international phase 2 study evaluated nivolumab monotherapy for patients with relapsed/refractory DLBCL who were ineligible for auto-HCT or who experienced failure with auto-HCT. The study found that nivolumab had a favorable safety profile but a low overall response rate.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren