Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van bortezomib plus dexamethason met of zonder pomalidomide voor RRMM na eerder lenalidomide


Dr. Paul RichardsonLenalidomide wordt in toenemende mate ingezet voor eerstelijns behandeling van multipel myeloom. Patiënten met lenalidomide-refractair of na lenalidomide recidiverend MM vormen een populatie met een unmet need. De multinationale fase 3-studie OPTIMISMM evalueerde het triplet regime pomalidomide, bortezomib, en dexamethason voor deze patiënten. Dr. Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

OPTIMISMM werd uitgevoerd in 133 centra in 21 landen. De studie includeerde volwassen patiënten met MM, en een ECOG performance status 0, 1 of 2; die één tot en met drie eerdere lijnen behandeling hadden gekregen waaronder tenminste twee cycli van een lenalomide-bevattend regime. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar bortezomib plus dexamethason met (n=278) of zonder (n=270) oraal pomalidomide 4 mg eenmaal daags op dagen één tot en met veertien van drie-weekse cycli. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 15,9 maanden (IQR 9,9-21,7). De mediane PFS was 11,20 maanden in de arm met pomalidomide versus 7,10 maanden in de arm zonder pomalidomide (HR 0,61; p<0,0001). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 treatment-emergent adverse events waren neutropenie (42% met pomalidomide versus 9% zonder pomalidomide; waaronder 3% versus 0% met febriele neutropenie), infecties (31% versus 18%), en trombocytopenie (27% versus 29%). Ernstige AEs werden gerapporteerd voor 57% versus 42%. Behandelings-gerelateerd overlijden trof zes patiënten in de arm met pomalidomide versus twee patiënten in de arm zonder pomalidomide.

De onderzoekers concluderen dat patiënten met RRMM na behandeling met lenalidomide een significant verbeterde PFS hadden in geval van toevoeging van pomalidomide aan een bortezomib plus dexamethason regime. De studie identificeerde geen nieuwe veiligheidssignalen.

1.Richardson PG, Oriol A, Beksac M et al. Pomalidomide, bortezomib, and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma previously treated with lenalidomide (OPTIMISMM): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The international (133 centers in 21 countries) phase 3 study OPTIMISMM recruted patients with relapsed or refractory multiple myeloma after prior treatment with lenalidomide. The patients were randomized to bortzomib plus dexamethasone with or without pomalidomide. The median PFS was 11.20 months with pomalidomide versus 7.10 months without pomalidomide (HR 0.61; p<0,0001). There were no new safety signals.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren