Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van eerstelijns wekelijks dose-dense chemotherapie voor epitheliaal ovariumcarcinoom


Dr. Andrew ClampDe standaard eerstelijns behandeling voor epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) is carboplatine plus paclitaxel eens per drie weken. In de Japanse studie JGOG3016 is significante verbetering gezien van progressievrije overleving en overall survival met dose-dense wekelijks paclitaxel en drie-wekelijks carboplatine. De multinationale fase 3- studie ICON8 heeft twee dose-dense regimes vergeleken met de standaard drie-wekelijkse chemotherapie voor EOC in voornamelijk Europese populaties. Dr. Andrew Clamp (University of Manchester UK) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

De studie includeerde vrouwen met nieuw-gediagnostiseerd stadium IC-IV EOC, die werden gerandomiseerd naar drie groepen die zes cycli chemotherapie kregen. Groep 1 (n=519) kreeg carboplatine AUC5 of AUC6 plus paclitaxel 175 mg/m2 iedere drie weken, groep 2 (n=522) kreeg carboplatine AUC5 of AUC6 iedere drie weken plus paclitaxel 80 mg/m2 eens per week, en groep 3 (n=520) kreeg carboplatine AUC2 eens per week plus paclitaxel 80 mg/m2 eens per week. De patiënten werden geïncludeerd na primaire chirurgie of in neoadjuvante setting met geplande uitgestelde chirurgie. Coprimaire eindpunten waren progressievrije overleving en overall survival. De nu gepubliceerde analyse heeft alleen betrekking op de PFS.

Van de geïncludeerde vrouwen voltooide 72% in groep 1, 60% in groep 2, en 63% in groep 3 de zes protocol-gedefinieerde behandelingen, hoewel de 90%, 89% en 85% zes cycli platina-gebaseerde chemotherapie voltooide. De figuur laat de PFS in de drie groepen zien (panel B uitgesplitst naar onmiddellijke chirurgie gevolgd door adjuvante chemotherapie versus uitgestelde chemotherapie na neoadjuvante chemotherapie). Er was geen significant PFS-verschil tussen de armen, ook niet bij vergelijking van alleen onmiddellijke chirurgie of alleen uitgestelde chirurgie. Graad 3 en 4 toxische effecten waren meer frequent met wekelijkse behandeling, maar deze effecten waren voor het grootste deel ongecompliceerd. Het voorkomen van febriele neutropenie en sensorische neuropathie verschilde niet significant tussen de armen.

De onderzoekers concluderen dat wekelijkse dose-dense chemotherapie als eerstelijns behandeling voor EOC mogelijk was, maar vergeleken met standaard eerstelijns behandeling niet resulteerde in significante verbetering van de PFS.

1.Clamp AR, James EC, McNeish IA et al. Weekly dose-dense chemotherapy in first-line epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal carcinoma treatment (ICON8): primary progression free survival analysis results from a GCIG phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study ICON8 found that weekly dose-dense chemotherapy could be delivered successfully as first-line treatment for epithelial ovarian cancer but did not significantly improve progression-free survival compared with standard 3-weekly chemotherapy in predominantly European populations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren