Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van eerstelijns mFOLFOX6 met bevacizumab of cetuximab voor levermetastasen van CRC


Dr. Eiji OkiCytotoxische chemotherapie plus doelgerichte therapie gevolgd door chirurgie verbetert de resection rate en de overleving van patiënten met levermetastasen van colorectaalcarcinoom (CLM). De Japanse multicenter gerandomiseerde fase 2-studie ATOM heeft de uitkomsten vergeleken van eerstelijns mFOLFOX6 plus bevacizumab versus mFOLFOX6 plus cetuximab voor CLM. Dr. Eiji Oki (Kyushu Universiteit, Fukuoka) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

De studie includeerde 122 patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar eerstelijns mFOLFOX6 plus bevacizumab (BEV-groep) of mFOLFOX6 plus cetuximab (CET-groep). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. De mediane PFS was 11,5 maanden in de BEV groep versus 14,8 maanden in de CET-groep (HR 0,803; p=0,33); ook de overall survival was niet significant verschillend tussen beide armen. Patiënten met kleinere aantallen levermetastasen hadden betere PFS in de CET-groep.De onderzoekers concluderen dat de studie voor alle patiënten tezamen geen significante verschillen tussen beide armen heeft laten zien. De keus tussen bevacizumab en cetuximab dient gebaseerd te worden op specifieke patiëntkenmerken.

1.Oki E, Emi Y, Yamanaka T et al. Randomised phase II trial of mFOLFOX6 plus bevacizumab versus mFOLFOX6 plus cetuximab as first-line treatment for colorectal liver metastasis (ATOM trial). Br J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: The Japanese multicenter randomized phase 2 study ATOM compared first-line mFOLFOX6 plus bevacizumab versus mFOLFOX6 plus cetuximab followed by surgery for liver metastases from colorectal cancer. There was no significant PFS or OS difference between the two groups, although cetuximab achieved a better PFS than bevacizumab for patients with a small number of liver metastases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren