Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van hoge-dosering IL2 met of zonder ziv-aflibercept voor inoperabel stadium III of IV melanoom

(0)2018-10-11 14:03   ( Nieuws )

Dr. Ahmad TarhiniInterleukine 2 (IL2) kan leiden tot duurzame respons in patiënten met melanoom. Vascular endothelial growth factor (VEGF) bevordert angiogenese en moduleert de activiteit van het immuunsysteem. Hoge VEGF-niveaus zijn geassocieerd met nonrespons op IL2. Ziv-aflibercept is een volledig humaan recombinant fusie-eiwit dat VEGF-receptoren bevat en kan resulteren in VEGF-depletie. De gerandomiseerde multicenter fase-2 studie NCI 8628 vergeleek ziv-aflibercept plus hoge-dosering IL2 (arm A) met alleen hoge-dosering IL2 (arm B) voor niet-operabel stadium III of stadium IV melanoom. Dr. Ahmad Tarhini (Hillman Cancer Center, University of Pittsburgh PA) en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1

De studie includeerde 84 patiënten, die 2: 1 werden gerandomiseerd naar arm A (n=55) of arm B (n=29). De mediane follow-up was 41,4 maanden. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving. De mediane PFS was significant langer in arm A dan in arm B (6,9 maanden versus 2,3 maanden; p<0,001) waarmee het primaire eindpunt van de studie bereikt werd. Er was geen significant verschil tussen beide armen in overall survival (mediaan 26,9 maanden in arm A versus 24,2 maanden in arm B). Overall respons werd gezien in 22% van de patiënten in arm A (vier complete responsen en acht partiële responsen) en 17% van de patiënten in arm B (één complete respons en vier partiële responsen). Klinisch profijt werd gezien in 65% van de patiënten in arm A versus 48% van de patiënten in arm B. Adverse events waren consistent met wat gezien is in studies van ziv-aflibercept en IL2 monotherapie.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van ziv-aflibercept plus IL2 voor inoperabel stadium III of stadium IV melanoom resulteerde in significant langer PFS dan IL2 alleen.

1.Tarhini AA, Frankel P, Ruel C et al. NCI 8628: a randomized phase 2 study of ziv-aflivbercept and high-dose interleukin 2 or high dose interleukin 2 alone for inoperable stage III or IV melanoma. Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: The multicenter randomized phase 2 study NCI 8628 compared ziv-aflibercept plus high-dose interleukin 2 versus high-dose IL2 alone for inoperable stage III or IV melanoma. The PFS was significantly better in the combination arm (6.9 versus 2.3 months) although no significant difference was noted for OS (26.9 months versus 24.2 months).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren