Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van radiotherapie versus TORS met halsdissectie voor OPSCC


Dr. Anthony NicholsTransorale robotische chirurgie (TORS) met concurrente halsdissectie vervangt in toenemende mate radiotherapie (RT) als de meest-gebruikte behandeling voor squameus celcarcinoom van de orofarynx (OPSCC). Deze twee modaliteiten zijn tot op heden echter niet rechtstreeks met elkaar vergeleken. De multinationale gerandomiseerde fase 2-studie ORATOR inventariseerde de kwaliteit van leven (QOL) één jaar na beide behandelingen. Dr. Anthony Nichols (Western University, London ON) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

ORATOR werd uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Canada en Australië. De studie includeerde 68 volwassen patiënten met ECOG-score 2 of beter en T1-T2, N0-2 (≤4 cm) OPSCC. Ze werden in 34 patiënten per groep gerandomiseerd naar RT (70 Gy , plus chemotherapie voor de N1-N2 patiënten) of TORS met halsdissectie met of zonder adjuvante chemoradiotherapie op basis van pathologie. Het primaire eindpunt was swallowing-related QOL na één jaar aan de hand van de MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI)-score, waarbij een verschil van 10 punten werd beschouwd als klinisch relevant.

De mediane follow-up was 25 maanden (IQR 20-33) voor de RT-groep en 29 maanden (IQR 23-43) voor de TORS plus halsdissectie-groep. De MDADI-totaalscore na één jaar was 86,9 ± 11,4 in de RT-groep versus 80,1 ± 13,0 in de TORS plus hals-dissectiegroep (p=0,042). In de RT-groep waren meer gevallen van neutropenie (18% versus 0), gehoorverlies (38% versus 15%), en tinnitus (35% versus 6%), maar minder gevallen van trismus (3% versus 26%) dan in de TORS plus halsdissectie-groep. De meest-gerapporteerde adverse events, alle graad 3, waren dysfagie (n=6), gehoorverlies (n=6), en mucositis (n=4) in de RT-groep, en dysfagie (n=9) in de TORS plus halsdissectie-groep. Eén patiënt overleed aan bloeding na TORS.

De onderzoekers concluderen dat patiënten een jaar na RT superieure swallowing-related QOL hadden dan een jaar na TORS met halsdissectie, hoewel het verschil niet als klinisch relevant kon worden beschouwd. De patronen van toxiciteit verschilden tussen beide groepen.

1.Nichols AC, Theurer J, Prisman E et al. Radiotherapy versus transoral robotic surgery and neck dissection for oropharyngeal squamous cell carcinoma (ORATOR): an open-label, phase 2, randomised trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The randomized phase 2 study ORATOR at six centers in Canada and Australia compared radiotherapy versus transoral robotic surgery plus concurrent neck dissection for oropharyngeal squamous cell carcinoma. After one year, the RT-patients had superior swallowing-related QOL scores, although the difference did not represent a clinically meaningful change. Toxicity patterns differed between the groups.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren