Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van toevoegen van CMB305 aan atezoluzimab voor STS met expressie van NY-ESO-1


Prof. Robert MakiCMB305 is een heteroloog prime-boost vaccinatieregime dat ontworpen is voor priming van NY-ESO-1 specifieke CD8 T-celpopulaties gevolgd door activering van de immuunrespons met een sterke TLR-4 agonist. Een multicenter gerandomiseerde fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft toevoeging van CMB305 aan atezolizumab voor synoviaal sarcoom of myxoïd liposarcoom (wekedelensarcomen met hoge frequentie van NY-ESO-1 expressie) geëvalueerd. Prof. Robert Maki (Perelman School of Medicine, Philadelphia PA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 89 patiënten, onder wie 49 (55%) die twee of meer eerdere lijnen chemotherapie hadden gekregen. De patiënten hadden lokaal-gevorderd, recidiverend, of metastatisch SS of MLS. Ze werden gerandomiseerd naar CMB305 plus atezolizumab (experimentele arm) of alleen atezolizumab (controle-arm). Primaire eindpunten waren progressievrije overleving en overall survival.

De mediane PFS was 2,6 maanden in de experimentele arm versus 1,6 maanden in de controle-arm (HR 0,9; 95%-bti 0,6-1,3) en de mediane OS was 18 maanden in beide armen. Onder de patiënten in de experimentele arm werd een significant hoger percentage met behandelings-geïnduceerde NY-ESO-1 specifieke T-cellen (p=0,01) en NY-ESO-1 specifieke antilichaamresponsen gezien. In een post-hoc analyse binnen de experimentele arm werd significant langere OS gezien (mediaan 36 maanden) voor de patiënten met immuunrespons (versus zonder immuunrespons: HR 0,3; p=0.02).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van CMB305 aan atezolizumab voor SS of MLS niet resulteerde in signficante verbetering van PFS en OS onder alle patiënten, maar wel onder patiënten met anti-NY-ESO-1 immuunrespons.

1.Chawla CP, Van Tine BA, Pollack SM et al. Phase II randomized study of CMB305 and atezolizumab compared with atezolizumab alone in soft-tissue sarcomas expressing NY-ESO-1. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter randomized phase 2 study evaluated addition of the vaccination regime CMB305 to atezolizumab for advanced synovial sarcoma or myxoid liposarcoma. The median PFS was 2.6 months in the CMB305-atezolizumab arm versus 1.6 months in de atezolizumab monotherapy arm (HR 0.9; 95% CI 0.6-1.3) and the median OS was 18 months in both arms. Post-hoc analysis among dosed patiënt showed that patients developing a T-cell response had longer median OS (36 months) compared to patients without T-cell response (HR 0.3; p=0.02). 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren