Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van toevoegen van elotuzumab aan pomalidomide en dexamethason voor multipel myeloom

(0)2018-11-08 12:58   ( Nieuws )

Prof. Meletios DimopoulosOndanks gebruik van immuunmodulerende middelen en proteasoomremmers is recidiverend of refractair multipel myeloom (MM) niet ongebruikelijk, ten dele vanwege klonale heterogeniteit en genomische gecompliceerdheid van de ziekte. Als de ziekte refractair wordt tegem IMIDs en PIs heeft de patiënt een slechte prognose, met bijvoorbeeld een mediane overall survival van 9 maanden na falen van bortezomib en lenalidomide of thalidomide (Kumar SK et al Leukemia 2012). De multinationale gerandomiseerde fase 2-studie ELOQUENT-3 includeerde patiënten met multipel myeloom na falen van lenalidomide en een PI, en vergeleek in deze patiënten de waarde van toevoegen van het immuunstimulerend monoklonale antilichaam elotuzumab aan pomalidomide en dexamethason. Prof. Meletios Dimopoulos (Nationale en Kapodistrische Universiteit, Athene) en collega’s publiceren de studie vandaag in The New England Journal of Medicine.1

De studie werd uitgevoerd in 43 centra in Australië, Europa, Japan, en Noord-Amerika. Deelnemers waren volwassen patiënten met MM, een ECOG preformance status 2 of lager, en tenminste twee eerdere lijnen behandeling, waaronder lenalidomide en een PI. Ze werden gerandomiseerd naar elotuzumab plus pomalide en dexamethason (elotuzumabgroep; n=60) of alleen pomalidomide en dexamethason (controlegroep; n=57). De behandeling werd voortgezet tot progressie van de ziekte of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving.

De mediane PFS was 10,3 maanden in de elotuzumabgroep versus 4,7 maanden in de controlegroep (HR 0,54; p=0,008). Objectieve respons werd gezien in 53% van de patiënten in de elotuzumabgroep versus 26% in de controlegroep (OR 3,25; 95%-bti 1,49-7,11). Veel-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (13% in de elotuzumabgroep versus 27% in de controlegroep), anemie (10% versus 20%), en hyperglycemie (8% versus 7%). Infecties werden gezien in 65% in beide groepen, en infusiereacties in drie patiënten in de elotuzumabgroep.

De onderzoekers concluderen dat onder MM-patiënten na falen van lenalidomide plus een PI, toevoegen van elotuzumab aan pomalide plus dexamethason resulteert in significante verlaging van het risico van progressie of overlijden. Deze video vat de studie samen.

1.Dimopoulos MA, Dytfeld D, Grosicki S et al. Elotuzumab plus pomalidomide and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med 2018;379:1811-1822

Summary: The multinational randomized phase 2 study ELOQUENT-3 included patients with multiple myeloma in whom treatment with lenalidomide and a proteasome inhibitor had failed. The study showed that adding elotuzumab to pomalidomide plus dexamethasone resulted in significantly lower risk of progression or death. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren