Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Hoge-dosering chemotherapie plus HSCT voor hoog-risico mammacarcinoom met tenminste vier betrokken axillaire klieren


Dr. Gabe SonkeIn studies van adjuvante hoge-dosering chemotherapie (HDCT) voor mammacarcinoom is vergeleken met conventionele-dosering chemotherapie (CDCT) geen overlevingsvoordeel gezien. De tot op heden gepubliceerde studies hadden slechts beperkte duur van follow-up. Dr. Gabe Sonke (NKI) en collega’s publiceren nu online in JAMA Oncology twintig-jaars follow-up gegevens van een Nederlandse fase 3-studie van HDCT versus CDCT voor stadium III ziekte.1

Tussen 1 augustus 1993 en 31 juli 1999 includeerde de studie 885 patiënten in de leeftijd jonger dan 56 jaar (gemiddeld 44,5 ± 6,6) met mammacarcinoom en tenminste vier betrokken okselklieren. De patiënten werden gerandomiseerd naar vijf cycli CDCT (fluorouracil, epirubicine, en cyclofosfamide; n=443) of HDCT (eerste vier cycli gelijk aan CDCT en als vijfde cyclus cyclofosfamide, thiotepa, en carboplatine; gevolgd door hematopoïetische stamceltransplantatie; n=442). Eindpunten van de analyse waren overall survival, veiligheid, en cumulatieve incidentie van tweede maligne neoplasmen en majeure cardiovasculaire gebeurtenissen.

De mediane follow-up was 20,4 jaar (IQR 19,2-22,0).De twintig-jaars OS was 45,3% met HDCT versus 41,5% met CDCT (HR 0,89; 95%-bti 0,75-1,06). Absolute verbetering in twintig-jaars OS door HDCT was 14,6% in de subgroep van patiënten met tien of meer betrokken lymfeklieren, en 15,4% in de subgroep van patiënten met triple-negatieve ziekte. De twintig-jaars cumulatieve incidentie van tweede maligne neoplasmen of cardiovasculaire gebeurtenissen verschilde niet significant tussen beide groepen (p=0,10) hoewel in de HDCT-groep meer frequent hypertensie (21,7% versus 14,3%; p=0,02), hypercholesterolemie (15,7% versus 10,6%; p=0,04), en disritmie (8,6% versus 4,6%; p=0,005).

De onderzoekers concluderen dat HDCT vergeleken met CDCT geen OS-profijt leverde in niet-geselecteerde patiënten met stadium III mammacarcinoom, maar wel binnen de groep met zeer hoog risico, zonder het risico van tweede maligne neoplasmen of majeure cardiovasculaire gebeurtenissen te verhogen.

1.Steenbruggen TG, Steggink LC, Seynave CM et al. High-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplant in patients with high-risk breast cancer and 4 or more involved axillary lymph nodes. 20-year follow-up of a phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Twenty-year follow-up of a randomized trial in The Netherlands found that adjuvant high-dose chemotherapy compared to standard dose chemotherapy for stage III breast cancer provided no survival benefit in unselected patients, but did improve overall survival in very high-risk patients (with ten or more involved axillary lymph nodes), without affecting long-term risk of second malignant neoplasm or major cardiovascular events.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren