Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Intratumorale CD103+ immuuncellen geasssocieerd met goede prognose van HPV-geassocieerd orofarynxcarcinoom

(0)2019-08-12 14:58   ( Nieuws )

Prof. Benjamin SolomonEr is behoefte aan accurate prognostische stratificatie van HPV-geassocieerde orofarynxcarcinomen (HPV+OPSCC) om patiënten de identificeren die in aanmerking kunnen komen voor deïntensificatie van de behandeling. Een studie in twee HPV+OPSCC cohorten in Australië heeft de prognostische betekenis onderzocht van intratumorale abundantie van T-cellen die CD103 tot expressie brengen. Prof. Benjamin Solomon (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

Het trainingscohort bestond uit 189 patiënten en het validatiecohort uit 177 patiënten. In het trainingscohort was met immuunhistochemie bepaalde intratumorale hoge abundantie van CD103+ immuuncellen geassocieerd met uitstekende prognose. In de groep van 19,8% met CD103+ abundatie 30% of hoger was de gecorrigeerde overall survival HR 0,13 (p=0,004). In het validatiecohort werd deze afsnijwaarde bereikt door 20,4%; in deze groep was de OS-HR 0,16 (p=0,02). De vijf-jaars OS van patiënten met hoge abundantie was 100% in beide cohorten.

De onderzoekers concluderen dat kwantificering van intratumorale abundantie van CD103+ immuuncellen prognostische informatie levert onafhankelijk van geaccepteerde klinische parameters zoals TNM-stadium. Deze informatie kan wellicht worden gebruikt voor het identificeren van patiënten die kandidaat zijn voor deïntensificatie van hun behandeling.

1.Solomon B, Young RJ, Bressel M et al. Identification of an excellent prognosis subset of human papillomavirus associated oropharyngeal cancer patients by quantification of intratumoral CD103+ immune cell abundance. Ann Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study in two independent cohorts in Australia found that in HPV-associated oropharyngeal cancer high intratumoral CD103+ immune cell abundance was independently associated with excellent prognosis (using a ≥ 30% cut-off, found in 19.8% of tumors, HR 0.13; p=0.004). 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren