Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische activiteit en tolerabiliteit van RET-remmer BLU-667 voor gevorderd RET-fusie positief NSCLC

(0)2019-06-02 14:00   ( Nieuws )

Dr. Justin GainorRET-fusies zijn targetable oncogenic drivers die worden gezien in ongeveer 2% van de niet-kleincellige longcarcinomen. BLU-667 is een investigationele hoog-potente en selectief RET-remmer die gericht is op RET-veranderingen, inclusief veranderingen die resistentie tegen multikinaseremmers veroorzaken. De doorgaande multinationale ARROW-studie onderzoekt de klinische activiteit en tolerabiliteit van BLU-667 voor gevorderd NSCLC met RET-fusies. Dr. Justin Gainor (Massachusetts General Hospital) presenteert de studie op de Annual Meeting van ASCO in Chicago.1

Per 19 december 2018 had ARROW 21 patiënten geïncludeerd die in de escalatiefase 30 tot 600 mg BLU-667 per dag hadden gekregen, en 58 patiënten die in de expansiefase de aanbevolen fase 2-dosering van 400 mg per dag hadden gekregen. Het mediane aantal eerdere lijnen therapie was 2 (range 0-8), waaronder chemotherapie (76% van de patiënten), immunotherapie (41%), en multikinaseremmers (27%). Negenendertig procent had baseline hersenmetastasen. Onder de 57 voor respons evalueerbare patiënten was de ORR 56% (95%-bti 42-69); met partiële respons in 32 patiënten, nog-niet bevestigde PR in negen, stabiele ziekte in twintig, en progressieve ziekte in vijf; voor een DCR van 91%. Van de 32 patiënten met respons worden 29 nog behandeld; er zijn zes patiënten met duur van respons tenminste zes maanden. De behandeling werd goed verdragen, met graad 3 of 4 adverse events in 28%. Slechts 3% van de patiënten discontinueerden de behandeling wegens adverse events.

De onderzoekers concluderen dat BLU-667 goed verdragen werd en duurzame antitumor activiteit had in patiënten met gevorderd NSCLC met RET-fusies.

1.Gainor JF et al. ASCO Annual Meeting 2019; abstr. 9008

Summary: The global ARROW study found that the selective RET inhibitor BLU-667 had potent, durable, and broad antitumor activity and was well tolerated in patients with advanced RET-fusion positive NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren