Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn effecten van toevoegen van pertuzumab aan trastuzumab-docetaxel voor HER2-positief MBC


Prof. Sandra SwainDe multinationale fase 3-studie CLEOPATRA (‘Clinical Evaluation of Pertuzumab and Trastuzumab’) randomiseerde patiënten met HER2-positief metastatic mammacarcinoom (MBC) naar pertuzumab-trastuzumab-docetaxel of placebo-trastuzumab-docetaxel. In de primaire analyse en alle volgende gepubliceerde analyses van de studie waren de progressievrije overleving en overall survival significant beter in de pertuzumab-groep dan in de placebogroep. Prof. Sandra Swain (Georgetown University, Washington DC) en collega’s publiceren finale resultaten van de studie online in The Lancet Oncology.1

CLEOPATRA werd uitgevoerd in 204 centra in 25 landen. De studie includeerde 808 volwassen patiënten die niet eerder systemische therapie hadden gekregen voor HER2-positief MBC. De pertuzumab-groep telde 402 patiënten en de placebogroep 406. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 99,9 maanden in de pertuzumab-groep en 98,7 maanden in de placebogroep. Vijftig patiënten in de placebogroep maakten na progressie gebruik van de mogelijkheid tot crossover naar pertuzumab. De mediane OS was 57,1 maanden in de pertuzumab-groep versus 40,8 maanden in de placebogroep (HR 0,69; 95%-bti 0,58-0,82). Ook in acht-jaar landmark analyse was de OS beter in de pertuzumab-groep (37%; 95%-bti 31-42) dan in de placebogroep (23%; 95%-bti 19-28). Vijf patiënten in de pertuzumab-groep en zes patiënten in de placebogroep overleden aan met de behandeling samenhangende oorzaken. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse event was neutropenie (49% versus 46%).

De onderzoekers concluderen dat de eerder gerapporteerde OS verbetering met pertuzumab versus placebo ook na mediaan meer dan acht jaar follow-up bleef bestaan. Ook de veiligheid en cardiale veiligheid van de combinatie pertuzumab-trastuzumab-docetaxel bleven op lange-termijn gehandhaafd.

1.Swain SM, Miles D, Kim S-B et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CLEOPATRA randomized patients with HER2-positive metastatic breast cancer to pertuzumab-trastuzumab-docetaxel or placebo-trastuzumab-docetaxel. Final results of the study showed that previously observed improvements in overall survival in the pertuzumab versus placebo group were maintained after a median of more than 8 years of follow-up.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren