Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten van neoadjuvant nab-paclitaxel versus paclitaxel voor vroeg-stadium mammacarcinoom


Prof. Sibylle LoiblDe Duitse multicenter fase 3-studie GeparSepto randomiseerde patiënten met vroeg-stadium mammacarcinoom naar neoadjuvant nanoparticle albumin-bound (nab)-paclitaxel versus solvent-based (sb)-paclitaxel, in beide armen gevolgd door epirubicine plus cyclofosfamide. In 2016 is gepubliceerd dat na deze neoadjuvante behandeling het percentage patiënten met pathologisch complete respons significant hoger was in de nab-paclitaxel arm dan in de sb-paclitaxel arm (38% versus 29%; OR 1,53; p=0,00065). Prof. Sibylle Loibl (German Breast Group, Neu-Isenburg) en collega’s publiceren nu lange-termijn resultaten van de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 1206 patiënten die 1:1 werden gerandomisserd naar twaalf maal wekelijks nab-paclitaxel 150 mg/m2 (na protocolwijziging 125 mg/m2) of twaalf maal wekelijks sb-paclitaxel 80 mg/m2), gevolgd door vier maal epirubicine en cyclofosfamide iedere drie weken. Patiënten met HER2-positieve ziekte kregen ook duale HER2-remming met trastuzumab plus trastuzumab concurrent met de chemotherapie.

Na mediaan 49,6 maanden follow-up (range 0,5 tot 64,0 maanden) was invasieve ziekte gezien in 100 van 606 patiënten in de nab-paclitaxel arm versus 143 van 600 patiënten in de sb-paclitaxel arm. De vier-jaars invasieve-ziektevrije overleving was 84,0% in de nab-paclitaxel arm versus 76,3% in de sb-paclitaxel arm (HR 0,66; p=0,002). Er was tussen de armen geen significant verschil in vier jaars overall survival (89,7% versus 87,2%; p=0,260). De mediane tijd tot resolutie van behandelings-gerelateerde perifere sensorische neuropathie was significant korter in de groep patiënten die nab-paclitaxel 125 mg/m2 hadden gekregen dan in de groep patiënten die nab-paclitaxel 150 mg/m2 hadden gekregen.

De onderzoekers concluderen dat de significant betere pCR met nab-paclitaxel versus sb-paclitaxel gevolgd werd door een betere iDFS.

1.Untch M, Jackisch C, Schneeweiss A et al. NAB-paclitaxel improves disease-free survival in early breast cancer: GBG 69-GeparSepto. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The German GeparSepto study randomized patients with early breast cancer to neoadjuvant nab-paclitaxel versus solvent-based paclitaxel; followed by epirubicin and cyclophosphamide (still in the neoadjuvant setting). At four years follow-up 84.0% of the patients in the nab-paclitaxel arm versus 76.3% of the patients in de sb-paclitaxel arm were free of invasive disease (HR 0.66; p=0.002) whereas overall survival did not differ significantly between both arms (89.7% versus 87.2%; p=0,260).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren