Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van risico van maligniteiten in kinderen die geconcipieerd zijn na vruchtbaarheidsbehandeling

(0)2018-12-15 14:29   ( Nieuws )

Dr. Jiabi QinStudies van het risico van maligniteiten in kinderen die geconcipieerd zijn na vruchtbaarheidsbehandelingen hebben inconsistente resultaten laten zien. Dr. Jiabi Qin (Centrale Zuidelijke Universiteit, Hunan) en collega’s hebben een systematisch review en meta-analyse van dergelijke studies uitgevoerd. Ze publiceren hun bevindingen online in het International Journal of Cancer.1

In de literatuur tot en met april 2018 vonden de onderzoekers zestien cohortstudies en dertien patiënt-controlestudies die voldeden aan de inclusiecriteria voor de meta-analyse. Kinderen die waren geconcipieerd na vruchtbaarheidsbehandeling hadden in de meta-analyse een significant verhoogd risico van alle maligniteiten tezamen (RR 1,16; 95%-bti 1,01-1,32), hematologische maligniteiten (RR 1,39; 95%-bti 1,21-1,60), en solide tumoren (RR 1,57; 95%-bti 1,14-2,16). In meta-analyse van specifieke maligniteiten was vruchtbaarheidsbehandeling geassocieerd met verhoogd risico van leukemie (RR 1,31; 95%-bti 1,09-1,57) en levertumoren (RR 2,26; 95%-bti 1,32-3,85).

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat vruchtbaarheidsbehandeling of subfertiliteit geassocieerd is met verhoogd risico van maligniteiten in kinderen.

1.Wang T, Chen L, Yang T et al. Cancer risk among children conceived by fertility treatment. Int J Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A meta-analysis of sixteen cohort and thirteen case-control studies found that children conceived by fertility treatment had a significantly elevated risk of overall cancer (RR 1.16; 95% CI 1.01-1.32), hematological malignancies (RR 1.39; 95% CI 1.21-1.60), and solid tumors (RR 1.57; 95% CI 1.14-2.16).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren