Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Morbiditeit en mortaliteit na CRS/HIPEC vergeleken met andere hoog-risico oncologische chirurgieprocedures

(0)2019-01-12 16:04   ( Nieuws )

Relatief weinig patiënten met peritoneale metastase die in aanmerking komen voor cytoreductieve chirurgie gecombineerd met hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (CRS/HIPEC) worden inderdaad verwezen voor deze procedure, vanwege de misperceptie dat de procedure geassocieerd is met hoge percentages morbiditeit en mortaliteit. Patiënten die andere majeure gastro-intestinale chirurgische procedures vereisen worden wel routinematig verwezen. Dr. Jason Foster (University of Nebraska Medical Center, Omaha) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de relatieve veiligheid van CRS/HIPEC vergeleken met die van andere procedures. Ze publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De retrospectieve cohortstudie includeerde 34.114 patiënten die tussen begin 2005 en eind 2015 een van de volgende procedures ondergingen: CRS/HIPEC (n=1822), rechterlob-hepatectomie (n=5109), trisegmentale hepatectomie (n=2449), pancreaticoduodenectomie (n=16.793), en oesofagectomie (n=7941). De mediane leeftijd was 63 jaar (IQR 55-71) en 42% waren vrouwen. Patiënten die CRS/HIPEC ondergingen waren jonger (mediaan 57 jaar). Deze figuur laat het relatief risico van incisie-infecties na de ingrepen zien. Deze figuur toont het relatief risico van orgaanruimte infectie en heroperatie. En deze figuur toont het relatief risico van dertig-dagen mortaliteit. Voor een groot aantal van deze uitkomsten was de veiligheid van CRS/HIPEC significant gunstiger dan die van de andere procedures.

De onderzoekers concluderen dat CRS/HIPEC veilig is; in veel gevallen veiliger dan andere hoog-risico oncologische chirurgieprocedures. De misvatting dat CRS/HIPEC geassocieerd zou zijn met hoge percentages morbiditeit en mortaliteit berust op achterhaalde vroege ervaringen met de procedure.

1.Foster JM, Sleightholm R, Patel A et al. Morbidity and mortality rates following cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy compared with other high-risk surgical oncology procedures. JAMA Network Open 2019:2:e186847

Summary: A retrospective cohort study of 34,144 patients compared the safety of major high-risk surgical oncology procedures. The study found CRS/HIPEC to be safe; often safer across the spectrum of NSQIP safety metrics when compared to similar-risk procedures (right lobe hepatectomy, trisegmental hepatectomy, pancreaticoduodenectomy, and esophagectomy). High complication rates are a misperception from early CRS/HIPEC experience.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren