Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1b-studie van doublet/triplet-combinaties met dostarlimab voor gevorderde maligniteiten


Dr. Timothy YapCombinatiebehandelingen met een immuuncheckpointremmer en een tweede therapie hebben veelbelovende werkzaamheid laten zien voor gevorderde solide tumoren. Het is niet bekend of rationele triplet-combinaties goed worden verdragen en geassocieerd zijn met betere antitumor-werkzaamheid dan doublet combinaties. De multicenter fase 1b-studie IOLite in de Verenigde Staten heeft de PD-1 remmer dostarlimab met één of twee andere behandelingen vergeleken. Dr. Timothy Yap en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde 55 patiënten. De figuur toont de geteste combinaties. Alle combinaties waren veilig en werden goed verdragen; er waren geen nieuwe veiligheidssignalen. De combinaties lieten antitumor-werkzaamheid zien, met complete of partiële respons in 18% van de patiënten met dostarlimab-niraparib, 43% van de patiënten met dostarlimab-carboplatine-paclitaxel, 31% van de patiënten met dostarlimab-niraparib-bevacizumab, en 50% van de patiënten met dostarlimab-carboplatine-paclitaxel-bevacizumab. Ziektecontrolepercentages met deze vier combinaties waren 41%, 57%, 85%, en 83%.

De onderzoekers concluderen dat dostarlimab goed verdragen werd in zowel doublet- als triplet-regimes, met veelbelovende antitumor-werkzaamheid met alle geteste combinaties. De DCRs waren hoger met de triplet-regimes dan met de doublet-regimes.

1.Yap TA, Bessudo A, Hamilton E et al. IOLite: phase 1b trial of doublet/triplet combinations of dostarlimab with niraparib, carboplatin-paclitaxel, with or without bevacizumab in patients with advanced cancer. J ImmunoTher Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 1b IOLite study evaluated the PD-1 inhibitor dostarlimab in combination with the PARP inhibitor niraparib with or without bevacizumab, and carboplatin-paclitaxel with or without bevacizumab. The study found that dostarlimab was well tolerated in doublet and triplet regimens, with promising antitumor activity observed with all combinations. The disease control rates were higher with the triplet regimens than with the doublet regimens.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren