Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van lifileucel voor gevorderd melanoom na progressie op ICIs en gerichte therapie


Dr. Amod SarnaikNa progressie op immuuncheckpointremmers (ICIs) hebben patiënten met gevorderd melanoom weinig behandelopties. Lifileucel is een autologe TIL-celtherapie, met in de multicenter fase 2-studie C-144-01 lokaal-beoordeelde ORR van 36% in 66 patiënten met gevorderd melanoom dat progressief was na ICIs en gerichte therapie (TT). Dr. Amod Sarnaik (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) publiceren in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer resultaten van langere follow-up van deze patiënten en 87 additionele patiënten.1

De 153 patiënten hadden mediaan 3 lijnen eerdere therapie gekregen, en hadden bij inclusie hoge ziektelast (mediane targetlesie som van diameters 97,8 mm; 54,2% van de patiënten met LDH hoger dan de upper level of normal). De melanoomlesies werden geresecteerd en getransporteerd naar een centrale faciliteit waar lifileucel werd geproduceerd (duur van proces 22 dagen). De patiënten kregen een niet-myeloablatief lymfodepletie regime, een eenmalige lifileucel-infusie, en ten hoogste zes doses hoge-dosering interleukine-2. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde ORR.

Objectieve respons werd gezien in 31,4% van de patiënten (95%-bti 24,1-39,4) met 8 complete responsen en 40 partiële responsen. De figuur laat zien dat met met mediaan 27,6 maanden follow-up de mediane duur van respons niet bereikt werd, en dat de mediane progressievrije overleving en overall survival 4,1 respectievelijk 13,9 maanden waren. De meest-gerapporteerde graad 3-4 treatment-emergent adverse events waren trombocytopenie (76,9% van de patiënten), anemie (50,0%), en febriele neutropenie (41,7%).

De onderzoekers concluderen dat lifileucel klinisch relevante activiteit had in zwaar-voorbehandelde patiënten met gevorderd melanoom en hoge tumorlast.

1.Chesney J, Lewis KD, Kluger H et al. Efficacy and safety of lifileucel, a one-time autologous tumor-infiltrating lymphocyte (TIL) cell therapy, in patients with advanced melanoma after progression on immune checkpoint inhibitors and targeted therapies: pooled analysis of consecutive cohorts of the C-144-01 study. J ImmunoTher Cancer 2022-005755

Summary: Lifileucel is a one-time autologous tumor-infiltrating lymphocyte (TIL) cell therapy. The multicenter phase 2 C-144-01 study evaluated lifileucel for advanced melanoma after progression of ICIs and TTs (median 3 lines of previous therapy). At median 27.6 months follow-up the median duration of response was not reached, while median progression-free survival and overall survival were 4.1 months and 13.9 months, respectively.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren