Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2b-studie van furmonertinib voor gevorderd NSCLC met EGFR-T790M mutatie


Prof. Yuankai ShiFurmonertinib (voorheen AST2818) is een derdegeneratie EGFR-TKI, onder meer gericht op T790M-veranderd EGFR. Een multicenter fase 2b-studie in China heeft de werkzaamheid van furmonertinib voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met EGFR-T790M mutatie. Prof. Yuankai Shi (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Respiratory Medicine.1

De studie, uitgevoerd in 46 centra in China, includeerde 220 patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch NSCLC met in een centraal laboratorium bevestigde EGFR-T790M mutaties na progressie op eerste- of tweedegeneratie EGFR-TKIs of met primaire EGFR-T790M mutaties. De patiënten kregen oraal furmonertinib 80 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met centraal-bevestigde objectieve respons. Objectieve respons werd gezien in 163 patiënten, voor een ORR 74% (95%-bti 68-80). Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse, dertien maanden na inclusie van de laatste patiënt, werden 71 patiënten (32%) nog volgens studieprotocol behandeld. Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 58 patiënten (26%), en graad 3 of hoger treatment-related adverse events voor 25 patiënten (11%).

De onderzoekers concluderen dat furmonertinib veelbelovende activiteit had voor gevorderd NSCLC met EGFR-T790M mutatie. Het veiligheidsprofiel was acceptabel.

1.Shi Y, Hu X, Zhang S et al. Efficacy, safety, and genetic analysis of furmonertinib (AST2818) in patients with EGFR T790M mutated non-small-cell lung cancer: a phase 2b, multicentre, single-arm, open-label study. Lancet Respir Med 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 2b study at 46 hospitals in China evaluated furmonertinib (AST2818) for advanced NSCLC with EGFR T790M mutation. Furmonertinib had promising efficacy, with objective response in 163 of 220 patients (74%; 95% CI 68-80). The safety profile was acceptable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren