Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van adjuvant ipilimumab versus hoge-dosering IFNα-2b voor hoog-risico melanoom


Prof. Ahmad TarhiniIn fase 3-studies is recidiefvrije overleving (RFS)- en overall survival (OS)-profijt gezien van zowel adjuvant ipilimumab 10 mg/kg (ipi10) als van adjuvant hoge-dosering interferon α-2b (HDI) na resectie voor hoog-risico cutaan melanoom. De North American Intergroup fase 3-studie E1609 vergeleek ipilimumab 3 mg/kg (ipi3) en ipi10 met HDI. Prof. Ahmad Tarhini (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 1670 volwassen patiënten na resectie voor cutaan melanoom stadium IIIB, IIIC, M1a of M1b. Ze werden gerandomiseerd naar ipi3 (n=523), HDI (n=636), of ipi10 (n=511). Coprimaire eindpunten van de studie waren RFS en OS, allereerst vergeleken tussen ipi3 en HDI, en vervolgens tussen ipi10 en HDI. Treatment-related adverse events graad 3 of hoger werden gezien in 37% van de patiënten met ipi3, 79% met HDI, en 58% met ipi10. TRAEs die tot discontinuering leidden werden gezien in 35%, 20%, en 54%. De OS was significant beter met ipi3 dan met HDI (HR 0,78; p=0,044) en de RFS was niet-significant beter met ipi3 dan met HDI (HR 0,85; p=0,065). OS en PFS waren niet-significant beter met ipi10 dan met HDI.

De onderzoekers concluderen dat adjuvante therapie met ipi3 resulteerde in betere OS dan HDI, terwijl ipi10 meer toxisch was dan ipi3 en niet beter werkzaam was dan HDI.

1.Tarhini AA, Lee SJ, Hodi FS et al. Phase III study of adjuvant ipilimumab (3 or 10 mg/kg) versus high-dose interferon alfa-2b for resected high-risk melanoma: North American Intergroup E1609. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The North American Intergroup phase 3 study E1609 compared adjuvant ipilimumab 3 mg/kg, ipilimumab 10 mg/kg, and high-dose interferon α-2b after resection of high-risk cutaneous melanoma. The OS was better with ipi3 than with HDI (HR 0.78; p=0.044), while ipi10 was more toxic than ipi3 and not superior in efficacy to HDI.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren