Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van adjuvant S-1 plus endocriene therapie voor ER-positief HER2-negatief mammacarcinoom


Prof. Masakazu ToiOrale fluoropyrimidines, zoals S-1, remmen progressie van metastatisch mammacarcinoom. Een multicenter fase 3-studie in Japan heeft de werkzaamheid van adjuvant S-1 in combinatie met endocriene therapie voor ER-positief HER2-negatief primair mammacarcinoom onderzocht. Prof. Masakazu Toi (Universiteit van Kyoto) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie vandaag in The Lancet Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 139 centra, includeerde patiënten in de leeftijd van 20 tot en met 75 jaar, met histologisch bevestigd stadium I tot en met IIIB mammacarcinoom met intermediair of hoog risico van recidief. De patiënten kregen vijf jaar standaard adjuvante endocriene therapie met (n=957) of zonder (n=973) een jaar oraal S-1 80 -120 mg tweemaal daags elke eerste veertien van eenentwintig dagen. Het primaire eindpunt was invasieve-ziektevrije overleving (IDFS).


De mediane follow-up bij de interimanalyse was 52,2 maanden (IQR 42,1-58,9). IDFS-gebeurtenissen waren gezien in 16% van de patiënten in de groep zonder S-1 versus 11% van de groep met S-1 (HR 0,63; p=0,003). Wegens het bereiken van het primaire eindpunt werd de studie na de interimanalyse voortijdig beëindigd. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events waren verlaagd neutrofielengetal (8% van de patiënten in de groep met S-1 versus 1% in de groep zonder S-1), diarree (2% versus geen), en vermoeidheid (zes patiënten versus geen). Eén van de patiënten in de groep met S-1 overleed aan een oorzaak die mogelijk met de behandeling samenhing (trombose van de longslagader).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van adjuvant S-1 met endocriene therapie een behandeloptie kan zijn voor patiënten met ER-positief HER2-negatief primair mammacarcinoom met intermediair tot hoog risico van recidief.

1.Toi M, Imoto S, Ishida T et al. Adjuvant S-1 plus endocrine therapy for oestrogen receptor-positive, HER2-negative, primary breast cancer: a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:74-84

Summary: A multicenter phase 3 study in Japan found that addition of S-1 to adjuvant endocrine therapy for (intermediate to high risk of recurrence) ER-positive, HER2-negative breast cancer was associated with improved invasive disease-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren