Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van allogene HCT voor R/R AML-patiënten met actieve ziekte


Prof. Johannes ScheteligOnder patiënten met AML is complete remissie (CR) voorafgaand aan allogene hematopoïetische transplantatie (alloHCT) een gunstige risicofactor. Het is echter niet duidelijk of patiënten met recidiverende of refractaire (R/R) AML profijt hebben van een poging om met intensieve chemotherapie (CT) CR te induceren voorafgaand aan alloHCT. De multicenter fase 3-studie ASAP in Duitsland heeft de waarde van salvage CT voor alloHCT onderzocht. Prof. Johannes Schetelig (Universiteit van Dresden) presenteerde de studie gisteren op de Annual Meeting van ASH in New Orleans.1

De studie includeerde 272 patiënten met R/R AML, die werden gerandomiseerd naar remission induction strategy (RIST; n=134) of disease control (DISC; n=138) gevolgd door alloHCT. De figuur laat resultaten van de studie zien. De mediane tijd tot alloHCT was 8 weken in de RIST-groep en 4 weken in de DISC groep. Het primaire eindpunt was CR op dag 56 na alloHCT. Deze werd bereikt door 81,3% van de patiënten die eerst salvage CT hadden gekregen versus 84,1% van de patiënten die alloHCT hadden gekregen zonder eerst een poging tot CR te hebben ondergaan. Er waren ook geen significante verschillen tussen beide groepen voor overall survival (ongeveer 70% na één jaar en 50% na drie jaar). Onder de patiënten met CR op dag 56 hadden beide groepen ook vergelijkbare leukemievrije overleving.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de ASAP studie suggereren dat onder patiënten met R/R AML salvage CT voorafgaand aan alloHCT niet nodig is.

1.Schetelig J et al. ASH Annual Meeting 2022; abstr. 4

Summary: The multicenter phase 3 ASAP trial in Germany found no significant impact of salvage therapy before alloHCT on outcomes of patients with R/R AML.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren