Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van lorlatinib voor ALK-positief gevorderd NSCLC: overall en intracraniële activiteit


Prof. Benjamin SolomonLorlatitinib is een derde-generatie remmer van ALK- en ROS1-tyrosinekinases, met een brede dekking van ALK-mutaties en het vermogen om te penetreren in de hersenen. In een fase 1-studie is gezien dat lorlatinib activiteit had in patiënten met ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom, van wie de meesten CNS-metastasen hadden en progressie na ALK-gerichte behandeling. Een multinationale fase 2-studie heeft nu de overall en intracraniële activiteit van lorlatinib voor ALK-positief gevorderd NSCLC onderzocht. Prof. Benjamin Solomon (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde patiënten met histologisch of cytologisch bevestigd ALK- of ROS1-positief gevorderd NSCLC, met of zonder CNS-metastasen, met een ECOG performance status 0, 1, of 2, en adequate orgaanfunctie. Ze werden geïncludeerd in zes verschillende expansiecohorten (EXP1-6), afhankelijk van ALK- en ROS1-status en eerdere behandeling (crizotinib met of zonder eerdere chemotherapie, of andere ALK-TKIs met of zonder eerdere chemotherapie). Ze kregen oraal lorlatinib 100 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde overall en intracraniële tumorrespons in de subgroepen van ALK-positieve patiënten. Het nu-gepubliceerde rapport heeft voor activiteit alleen betrekking op patiënten met ALK-positieve ziekte (EXP1-5) en voor veiligheid op alle behandelde patiënten (EXP1-6).

De studie includeerde 276 patiënten. EXP1 bestond uit 30 patiënten die ALK-positief en behandelings-naïef waren. In dit cohort resulteerde de lorlatinib-behandeling in objectieve respons in 27 patiënten (90%). In twee van de drie EXP1-patiënten met meetbare baseline CNS-metastasen werd objectieve intracraniële respons gezien (67%). EXP2-5 bestonden uit 198 patiënten die ALK-positief waren en verschillende eerdere behandelingen hadden gekregen. Lorlatinib resulteerde in objectieve overall respons in 93 van deze patiënten (47,0%) en in objectieve intracraniële respons in 51 van 81 patiënten met baseline CNS-metastasen (63%). De meest-gerapporteerde treatment-related adverse events waren hypercholesterolemie (81% van de patiënten; graad 3 of 4 in 16%) en hypertriglyceridemie (60%; graad 3 of 4 16%). Zeven patiënten (3%) discontinueerden de behandeling wegens TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat lorlatinib substantiële overall en intracraniële activiteit voor ALK-positief gevorderd NSCLC heeft laten zien, zowel in behandelings-naïeve patiënten als in patiënten die eerder crizotinib, tweede-generatie ALK-TKIs of drie eerdere ALK-TKIs gekregen hadden.

1.Solomon BJ, Besse B, Bauer TM et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A global phase 2 studyin patients with ALK-positive NSCLC found that the third generation ALK and ROS1 tyrosine kinase inhibitor lorlatinib had substantial overall and intracranial activity, both in treatment-naïve patients as in those who had progressed on crizotinib, second-generation ALK-TKIs, or after three previous ALK TKIs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren