Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van PET-geleide behandeling voor vroeg-stadium gunstig-risico Hodgkin lymfoom

(0)2019-09-11 12:00   ( Nieuws )

Prof. Andreas EngertGecombineerde-modaliteiten behandeling (CMT) met twee cycli ABVD (doxorubicine, bleomycine, vinblastine, en dacarbazine) plus small-field radiotherapie is de standaardbehandeling voor vroeg-stadium gunstig-risico Hodgkin lymfoom. Er is echter geen consensus over de noodzaak van de radiotherapie. De multinationale fase 3-studie HD16 heeft onderzocht of PET na twee cycli ABVD (‘PET2’) van waarde kan zijn om de uitkomsten van individuele patiënten te voorspellen en patiënten te identificeren die geen radiotherapie nodg hebben. Prof. Andreas Engert (Universiteit van Keulen) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 1150 volwassen patiënten (leeftijd tot en met 75 jaar) met nieuw-gediagnostiseerd vroeg-stadium gunstig HL. De patiënten werden gerandomiseerd naar standaardbehandeling (2 x ABVD plus 20 Gy involved-field RT) of PET-geleide behandeling (2 x ABVD gevolgd door omissie van RT in geval van negatieve PET2). Negatieve PET werd gedefinieerd als Deauville score lager dan 3. Primair eindpunt van de studie was vijf-jaars progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 45 maanden. Onder 628 PET2-negatieve patiënten was de vijf-jaars PFS 93,4% in de standaard-behandelde groep versus 86,1% in de groep zonder RT (HR 1,78; 95%-bti 1,02-3,12) en was de vijf-jaar overall survival 98,1% met standaard-behandeling en 98,4% zonder RT. Onder de 693 patiënten die standaard-behandeling kregen was de vijf-jaars PFS 93,2% in de groep met PET2-negatieve patiënten en 88,4% in de groep met PET2-positieve patiënten (p=0,047). Bij gebruik van Deauville score 4 als definitie voor PET2-positiviteit was dit verschil groter: vijf-jaars PFS 93,1% in de groep PET2-negatieve patiënten versus 80,9% in de groep PET2-positieve patiënten.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met vroeg-stadium gunstig HL een positieve PET na twee cycli ABVD wijst op een hoog risico van behandelfalen, met name als een Deauville score 4 wordt gebruikt als drempelwaarde voor positiviteit. In patiënten met PET2-negativiteit kan radiotherapie niet achterwege worden gelaten zonder klinisch relevant verlies van tumorcontrole.

1.Fuchs M, Goergen H, Kobe C et al. Positron emission tomography-guided treatment in early-stage favorable Hodgkin lymphoma: final results of the international, randomized phase III HD16 trial by the German Hodgkin Study Group. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study HD16 found that in early-stage favorable Hodgkin lymphoma, a positive PET after two cycles ABVD indicated a high risk for treatment failure, particularly when a Deauville score of 4 is used as cutoff for positivity. In patients with Deauville score <3 after two cycles ABVD radiotherapy could not be omitted without clinically relevant loss of tumor control.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren