Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van preoperatieve radiotherapie voor primair retroperitoneaal sarcoom


Dr. Sylvie BonvalotDe werkzaamheid van radiotherapie voor retroperitoneaal sarcoom (RPS) is niet bekend. De multinationale fase 3-studie EORTC-62092 heeft de waarde van preoperatieve radiotherapie voor RPS onderzocht. Dr. Sylvie Bonvalot (Institut Curie, Parijs) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

EORTC-62092 werd uitgevoerd in 31 centra in dertien landen in Europa en Noord-Amerika. De studie includeerde volwassen patiënten met niet-eerder behandeld gelokaliseerd primair RPS dat operabel was en geschikt voor radiotherapie. De patiënten werden gerandomiseerd naar preoperatieve radiotherapie (50,4 Gy in 28 dagelijkse fracties van 1,8 Gy; n=133) plus chirurgie versus alleen chirurgie (n=133). Het primaire eindpunt van de studie was lokaal-beoordeelde abdominaal-recidiefvrije overleving.

In de alleen-chirurgiegroep ondergingen 128 van 133 patiënten (96%) de geplande chirurgie en in de preoperatieve radiotherapie plus chirurgiegroep ondergingen 119 van 133 patiënten (89%) de geplande behandelingen. De mediane follow-up was 43,1 maanden (IQR 28,8-59,2). De mediane abdominaal-recidiefvrije overleving was 4,5 jaar (95%-bti 3,9-NE) in de radiotherapie plus chirurgiegroep versus 5,0 jaar (95%-bti 3,4-NE) in de alleen-chirurgiegroep (p=0,95). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren lymfopenie (77% in de radiotherapie plus chirurgiegroep versus één patiënt in de alleen-chirurgiegroep), anemie (12% versus 8%), en hypoalbuminemie (12% versus 4%); ernstige AEs werden gerapporteerd voor 24% versus 10%. Eén patiënt in de radiotherapie plus chirurgiegroep overleed aan gastropleurale fistels. In de alleen-chirurgiegroep overleed geen van de patiënten aan TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat preoperatieve radiotherapie geen geschikte behandeling is voor RPS.

1.Bonvalot S, Gronchi A, Le Péchoux C et al. Preoperative radiotherapy plus surgery versus surgery alone for patients with primary retroperitoneal sarcoma (EORTC-62092: STRASS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study EORTC-62092 randomized patients with primary retroperitoneal sarcoma to preoperative radiotherapy and surgery versus surgery alone. The abdominal reccurrence-free survival was not better in the RT plus surgery group (median 4.5 years) than in the surgery alone group (median 5.0 years; p=0.95).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren