Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

NSCLC met MET exon 14-veranderingen: incidentie van CNS-metastasen en werkzaamheid van crizotinib

(0)2020-07-28 15:00   ( Nieuws )

Dr. Alexander DrilonNSCLC met MET exon 14-veranderingen is al meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst waargenomen, maar de frequentie van CNS-metastasen van METex14-veranderd NSCLC is niet goed bekend. In de publicatie van de PROFILE 1001 studie van crizotinib voor METex14-veranderd NSCLC zijn CNS-respons en CNS-progressie niet gerapporteerd. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft nu de incidentie van CNS-metastasen van deze ziekte geïnventariseerd en de werkzaamheid van crizotinib voor deze metastasen onderzocht. Dr. Alexander Drilon en collega’s publiceren de studie in JCO Precision Oncology.1

De studie includeerde 83 patiënten met NSCLC met een METex14-verandering (vastgesteld met gerichte DNA/RNA-sequencing). De incidentie van CNS-metastasen bij diagnose was 17% (95%-bti 10-27), en de levenslange incidentie was 36% (95%-bti 26-47); 83% van deze patiënten had parenchymale ziekte en 17% leptomeningeale ziekte. De waarschijnlijkheid van hersenmetastase één, twee, en drie jaar na de diagnose was respectievelijk 24%, 35%, en 38%. Vierenvijftig patiënten kregen crizotinib, met mediane tijd tot radiologische CNS-progressie van 5,8 maanden (range 3,7-20,0). Patronen van progressie op crizotinib waren: alleen intracranieel in 10%, alleen extracranieel in 78%, en beide in 12%. In de groep patiënten met hersenmetastasen voor aanvang van de crizotinib-behandeling was de mediane duur van de behandeling 7,5 maanden (range 7,2-11,7).

De onderzoekers concluderen dat CNS-metastasen, inclusief leptomeningeale ziekte, werden gezien in meer dan één op elke drie patiënten met METex14-veranderd NSCLC. In crizotinib-behandelde patiënten met of zonder CNS-metastase werd CNS-falen gezien in minder dan een kwart van de patiënten met progressie.

1.Offin M, Luo J, Guo R et al. CNS metastases in patients with MET exon 14-altered lung cancers and outcomes with crizotinib. JCO Precision Oncology 2020, epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that CNS metastases, including leptomeningeal disease, occurred in more than a third of patients with METex14-altered NSCLC. In crizotinib-treated patients with or without CNS metastasis, CNS failure was seen in less than a quarter of patients on progression.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren