Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Osimertinib voor T790M-mutatiepositief gevorderd NSCLC: lange-termijn follow-up van twee fase 2-studies

(0)2018-12-05 15:00   ( Nieuws )

Tags

AURA  AURA2  NSCLC  osimertinib  

Dr. Myung-Ju AhnOsimertinib is een derde-generatie EGFR-TKI met activiteit voor zowel EGFR-TKI sensitiserende als T790M-resistentiemutaties. De multinationale fase 2-studies AURA en AURA2 onderzochten de werkzaamheid en veiligheid van osimertinib voor eerder-behandeld T790M-mutatiepositief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom. Dr. Myung-Ju Ahn (Samsung Medisch Centrum, Seoel) en collega’s hebben een vooraf geplande gepoolde analyse uitgevoerd van de lange-termijn resultaten van beide studies. Ze publiceren de analyse online in Cancer.1

De studies includeerden 411 patiënten die osimertinib 80 mg eens per dag kregen (129 patiënten als tweedelijns behandeling; 282 als derde- of laterelijns behandeling). Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane duur van de osimertinib-behandeling 16,4 maanden (range 0 tot 29,7 maanden). De objective response rate was 66% (95%-bti 61-70%), de mediane duur van respons was 12,3 maanden (95%-bti 11,1-13,8 maanden), en de mediane progressievrije overleving was 9,9 maanden (95%-bti 9,5-12,3 maanden). Per 1 mei 2018 was 66% van de patiënten overleden en had 34% osimertinib gediscontinueerd. De mediane overall survival was 26,8 maanden (95%-bti 24,0-29,1 maanden) en de overleving na 12, 24, en 36 maanden bedroeg 80%, 55%, en 37%. Mogelijk behandeling-gerelateerde adverse events werden gezien in 65 patiënten (16%); de meest-gerapporteerde AEs waren rash (alle graden 42%; graad 3 en hoger 1%) en diarree (39%; <1%).

De onderzoekers concluderen dat de analyse de meest mature gegevens levert over werkzaamheid en veiligheid van osimertinib voor eerder-behandeld T790M-mutatiepositief gevorderd NSCLC. De analyse bevestigt dat osimertinib een standaard-behandeling is voor deze populatie.

1.Ahn M-J, Tsai C-M, Shepherd FA et al. Osimertinib in patients with T790M mutation-positive, advanced non-small cell lung cancer: long-term follow-up from a pooled analysis of 2 phase 2 studies. Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A pooled analysis of long-term results of the phase 2 studies AURA and AURA2 confirmed osimertinib as a standard of care for previously treated T790M mutation-positive advanced non-small cell lung cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren