Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Post-progressie uitkomsten van osimertinib versus standaard EGFR-TKI voor niet-eerder behandeld gevorderd NSCLC


Dr. David PlanchardDe multinationale fase 3-studie FLAURA randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd EGFR-mutatiepositief NSCLC naar de derde-generatie EGFR-TKI osimertinib of standard-of-care (SoC) EGFR-TKI (gefitinib of erlotinib). Vorig jaar is gepubliceerd dat de progressievrije overleving beter was in de osimertinib-arm dan in de SoC-arm (mediaan 18,9 versus 10,2 maanden; HR 0,46; p<0,001). Dr. David Planchard (Institut Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren nu online in Clinical Cancer Research een exploratieve analyse van post-progressie uitkomsten van de studie.1

De studie includeerde 556 patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar osimertinib 80 mg eenmaal daags of SoC (gefitinib 250 mg eenmaal daags of erlotinib 150 mg eenmaal daags). Behandeling kon na progressie worden voortgezet als de behandelaar van oordeel was dat dit klinisch profijt kon opleveren. Patiënten in de SoC-arm konden na progressie osimertinib krijgen. Bij data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse hadden 138 van 279 (49%) patiënten osimertinib en 213 van 277 (77%) SoC EGFR-TKI gediscontinueerd, onder wie respectievelijk 82 en 129 een volgende behandeling startten. De mediane tijd tot discontinuering of overlijden was 23,0 maanden (95%-bti 19,5-NE) met osimertinib versus 16,0 maanden (95%-bti 14,8-18,6) met SoC EGFR-TKI. De mediane tweede PFS was niet bereikt in de osimertinib-arm versus 20,0 maanden in de SoC EGFR-TKI arm (HR 0,58; p=0,0004).

De onderzoekers concluderen dat osimertinib vergeleken met SoC EGFR-TKIs resulteerde in consistente verbetering van alle bestudeerde post-progressie eindpunten.

1.Planchard D, Boyer MJ, Lee J-S et al. Post-progression outcomes for osimertinib versus standard-of-care EGFR-TKI in patients with previously untreated EGFR-mutated advanced non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study FLAURA randomized patients with previously untreated EGFR-mutated advanced NSCLC to osimertinib or standard-of-care EGFR-TKI (gefitinib or erlotinib). An exploratory analysis of post-progression outcomes in the study found that all endpoints showed consistent improvement with osimertinib versus SoC EGFR-TKI.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren