Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve associatie van symptomen met intervalkankers in het Finse mammografie-screeningprogramma


Dr. Deependra SinghDr. Deependra Singh (Universiteit van Tampere, Finland) en collega’s hebben een prospectieve studie uitgevoerd van de associaties tussen borstsymptomen die worden gerapporteerd tijdens een mammografie-negatief screeningsbezoek en het risico van intervalkankers (IC). Ze publiceren de studie vandaag online in het British Journal of Cancer.1 De studie is gebaseerd op gegevens van het Finse Nationale Borstkanker Screeningprogramma tussen 1992 en 2012.De studie includeerde vrouwen, in de leeftijd van vijftig tot zeventig jaar, met tezamen 3.735.464 screening visits. Tijdens 51.333 bezoeken werd een lump gerapporteerd, tijdens 40.917 bezoeken retraction, en tijdens 9.083 bezoeken nipple discharge. De vrouwen met deze borstsymptomen werden gematcht met een referentiegroep vrouwen zonder borstsymptomen. Vrouwen met een lump hadden een ruim driemaal verhoogd risico van IC (HR 3,7; 95%-bti 3,0-4,6) en een 70% verhoogd risico van mammacarcinoom bij het volgende bezoek (HR 1,7; 95%-bto 1,4-2,0). Het risico van fataal IC nam toe met 0,39 per 1000 screens met een lump. De cumulatieve incidentie van IS begon toe te nemen binnen een maand na een mammografie-negatief bezoek met een gerapporteerde lump en binnen zes maanden na een mammografie-negatief bezoek met retraction of nipple discharge.

De onderzoekers concluderen dat vrouwen met borstsymptomen bij een mammografie-negatief screeningbezoek een duidelijk verhoogd risico hebben van IC na het bezoek.

1.Singh D, Miettinen J, Duffy S et al. Association of symptoms and interval breast cancers in the mammography-screening programme: population-based matched cohort study. Br J Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A population-based cohort study of Finnish women undergoing mammography screening found that women with breast symptoms (lumps, nipple discharge, retraction) at the screening visit have a clearly increased risk of interval cancer after the screening visit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren