Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve multicenterstudie van prognostische en predictieve rol van tumor budding in stadium II coloncarcinoom

(0)2019-06-11 11:46   ( Nieuws )

Dr. Hideki UenoDe International Tumor Budding Consensus Conference in 2016 heeft geresulteerd in het definiëren van beoordelingscriteria voor tumor budding in colorectaalcarcinoom (ITBCC2016-criteria). De criteria onderscheiden graden BD1, BD2, en BD3 in geval van respectievelijk minder dan vijf, vijf tot en met negen, of tien of meer geïsoleerde maligne cellen of clusters van minder dan vijf cellen in het invasieve front in een microscopisch veld met een x20 objectief lens (0.785 mm2) in de hotspot. Een analyse van de Japanse SACURA-studie onderzocht de prognostische en predictieve rol van tumor budding in stadium II coloncarcinoom. Dr. Hideki Ueno (Medisch College van de Nationale Defensie, Saitama) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

SACURA werd uitgevoerd in 123 centra in Japan. Tussen begin 2006 en eind 2010 includeerde de studie 991 patiënten met stadium II coloncarcinoom. De patiënten werden gerandomiseerd naar alleen chirurgie of chirurgie plus adjuvante chemotherapie (oraal tegafur-uracil). Tumor budding werd centraal beoordeeld. Er waren 376 BD1-tumoren, 331 BD2-tumoren, en 284 BD3-tumoren. De vijf-jaars relapsevrije overleving in deze drie groepen was 90,9%; 85,1%; en 74,4%. De budding grade was significant gecorreleerd met recidief in lever, longen, lymfeklieren, en peritoneum. In multivariate analyse waren budding en T-stadium onafhankelijk van invloed op de relapsevrije overleving. Zowel in de BD2- als de BD3-groep was de vijf-jaars recidiefvrije overleving (niet-significant) beter in de arm met adjuvante chemotherapie dan in de arm met alleen-chirurgie.

De onderzoekers concluderen dat in stadium II coloncarcinoom de tumor budding graad geassocieerd was met de relapsevrije overleving.

1.Ueno H, Ishiguro M, Nakatani E et al. Prospective multicenter study on the prognostic and predictive impact of tumor budding in stage II colon cancer: results from the SACURA trial. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The Japanese prospective multicenter study SACURA found that in stage II colon cancer patients tumor budding grade (ITBCC2016 criteria) was associated with relapse-free survival. In the BD2 and BD3 groups the five-year recurrence rate was (although statistically not significant) improved in the adjuvant chemotherapy subgroup compared to the surgery-alone group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren