Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve studie van impact van kiemlijn-mutaties in DDR-genen op uitkomsten van mCRPC


Dr. Elena CastroKiemlijn-mutaties in DNA schadeherstel (DDR)-genen zijn gezien in een substantieel percentage van patiënten met metatstisch prostaatcarcinoom. De klinische impact van deze mutaties is tot op heden niet duidelijk. De Spaanse multicenter prospectieve cohortstudie PROREPAIR-B onderzocht de prevalentie en de klinische impact van kiemlijn DDR (gDDR)-mutaties in patiënten met metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC). Dr. Elena Castro (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 419 niet-geselecteerde patiënten met een diagnose mCRPC. Ze werden gescreend voor gDDR-mutaties in 107 genen. Deze werden aangetroffen in 68 patiënten (16,2%), onder wie veertien met mutaties in BRCA2, acht in ATM, vier in BRCA1, en geen in PALB2. De cause-specific survival (gemeten vanaf de mCRPC-diagnose) was mediaan 23,3 maanden in dragers van deze mutaties, vergeleken met 33,2 maanden in niet-dragers. Dit verschil was echter niet statistisch significant (p=0,264), waarmee de studie niet het primaire eindpunt bereikte. Er was wel een significant verschil in CSS tussen dragers van mutaties in BRCA2 (mediaan 17,4 maanden) en niet-dragers van deze mutaties (mediaan 33,2 maanden; p=0,027); gBRCA2-mutaties vormden een onafhankelijke prognostische factor voor CSS (HR 2,11; p=0,033). Er waren significante interacties voor CSS tussen gBRCA2-status en type van eerstelijns behandeling (androgeensignaalremmers versus taxanen). De klinische uitkomsten verschilden niet significant voor verschillende behandelingstypen in niet-dragers.

De onderzoekers concluderen dat gBRCA2-mutaties een deleterieuze impact hadden op uitkomsten van mCRPC; deze impact werd beïnvloed door de keus van eerstelijns behandeling.

1.Castro E, Romero-Laorden N, del Pozo A et al. PROREPAIR-B: a prospective cohort study of the impact of germline DNA repair mutation on the outcomes of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The Spanish prospective multicenter study PROREPAIR-B evaluated the prevalence and clinical impact of germline mutations in DNA damage repair genes in patients with mCRPC. The study found that germline BRCA2 mutations have a deleterious impact on outcomes. This impact may be affected by the first line of treatment used.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren