Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world werkzaamheid van tweedelijns ICI-therapie versus chemotherapie voor maligne pleuraal mesothelioom


Dr. Roger KimDe fase 3-studie CONFIRM heeft laten zien dat onder patiënten met recidief van maligne pleuraal mesothelioom (MPM) na eerstelijns chemotherapie, immuuncheckpointremmer (ICI)-behandeling vergeleken met placebo geassocieerd was met betere overleving. Het overlevingvoordeel van tweedelijns ICI vergeleken met chemotherapie is niet bekend. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft tweedelijns ICI vergeleken met chemotherapie onder real-world patiënten met gevorderd MPM. Dr. Roger Kim (University of Pennsylvania, Philadelphia) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 176 patiënten met recidief van gevorderd MPM na eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie. De mediane leeftijd was 75 jaar (IQR 69-79,5) en de meeste patiënten waren blank (77%), mannen (74%), en hadden epithelioïde histologie (67%). In tweede lijn kregen 61 patiënten (35%) gemcitabine en/of vinorelbline chemotherapie, en 115 patiënten (65%) ICIs (80 pembrolizumab, 31 nivolumab, en 4 nivolumab plus ipilimumab). Het eindpunt was overall survival. ICI-behandeling was geassocieerd met significant langere mediane OS vergeleken met chemotherapie: 8,7 versus 5,0 maanden (HR 0,52; p=0,001). Het twaalf-maands OS-percentage was 36,7% versus 15,6%.

De onderzoekers concluderen dat in deze real-world populatie van MPM-patiënten tweedelijns ICI vergeleken met chemotherapie geassocieerd was met significant langere OS. Deze resultaten zijn in strijd met wat is gezien in de PROMISE-meso studie.

1.Kim RY, Li Y, Marmarelis ME, Vachani A. Comparative effectiveness of second-line immune checkpoint inhibitor therapy versus chemotherapy for malignant pleural mesothelioma. Lung Cancer 2021.06.017

Summary: Among a real-world population of patients with advanced malignant pleural mesothelioma, treatment with immune checkpoint inhibitor treatment with immune checkpoint inhibitor therapy was associated with improved overall survival compared to chemotherapy in the second-line setting.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren