Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risicofactoren, patronen, en uitkomsten van laat recidief na leverresectie voor levercelcarcinoom

(0)2018-11-08 14:00   ( Nieuws )

Prof. Feng ShenRecidief van levercelcarcinoom na leverresectie wordt onderscheiden in vroeg en laat recidief, met als afsnijpunt twee jaar na de resectie. Vroeg recidief wordt gezien als waarschijnlijk het gevolg van occulte metastase van de initiële tumor, terwijl laat recidief vaak van klonale origine is en kan worden opgevat als de novo tweede primaire HCC. Een retrospectieve multicenterstudie in China heeft risicofactoren, patronen, en uitkomsten van laat recidief van HCC geïnventariseerd. Prof. Feng Shen (Tweede Militaire Medische Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Surgery.1

De studie includeerde 734 patiënten die tussen begin 2001 en eind 2015 leverresectie voor HCC ondergingen in zes ziekenhuizen in China en twee jaar na de resectie recidiefvrij waren. Onder deze patiënten waren 652 mannen (88,8%), en de gemiddelde leeftijd was 51,0 jaar (SD 10,3 jaar). Uiteindelijk werd laat recidief gezien in 303 patiënten (41,3%), na mediaan 78,0 maanden follow-up (IQR 52,8 tot 112,5 maanden). Onafhankelijke risicofactoren voor recidief waren in multivariate analyse mannelijk geslacht, cirrose, meerdere tumoren, satellietnodules, tumor groter dan 5 cm, en macroscopische en microscopische vasculaire invasie. De figuur laat zien dat laat recidief geassocieerd was met slechtere overall survival.

Onder de 303 patiënten met laat recidief waren er 273 met alleen intrahepatisch recidief (90,1%), 30 met zowel intra- als extrahepatisch recidief (9,9%), en geen met alleen extrahepatisch recidief. Potentieel curatieve behandelingen werden uitgevoerd in 165 van 303 patiënten met laat recidief (54,5%); deze behandelingen waren her-resectie, transplantatie, en lokale ablatie. Multivariate analyse liet zien dat regelmatige surveillance voor postoperatief recidief (HR 0,470; p=0,001), cirrose (HR 1,381; p=0,02), portale hypertensie (HR 2,424; p<0,001), Child-Pugh graad B of C (HR 1,376; p<0,001), BCLC stadium B (HR 1,304; p=0,04) of C (HR 2,037; p<0,001), en potentieel curatieve behandeling (HR 0,443; p<0,001) onafhankelijke voorspellers waren van OS onder patiënten met laat recidief.

De onderzoekers concluderen dat laat recidief na HCC-resectie geassocieerd was met geslacht, cirrose, en verscheidene agressieve kenmerken van de initiële tumor. De patronen van laat recidief suggereren dat surveillance dient te worden gericht op de lever. Postoperatieve surveillance was geassocieerd met betere OS van patiënten met laat recidief.

1.Xu X-F, Xing H, Han J et al. Risk factors, patterns, and outcomes of late recurrence after liver resection for hepatocellular carcinoma. A multicenter study from China. JAMA Surg 2018; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in China showed that late (more than 2 years after surgery) recurrence of hepatocellular carcinoma was associated with male sex, cirrhosis, and several aggressive tumor characteristics of the initial HCC. Late recurrence was associated with worse overall survival. The patterns of late recurrence suggested that surveillance should be targeted to the liver. Postoperative surveillance improved the chance of potentially curative treatments and OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren