Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten na routine-CT scan versus symptoom-gedreven detectie van recidief van stadium III NSCLC


Prof. Martin EdelmanIn de meerderheid van de patiënten die multimodale behandeling met curatieve intentie krijgen voor lokaal-gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (LA-NSCLC) wordt na verloop van tijd recidief gezien. Deze patiënten worden gewoonlijk gevolgd met regelmatige CT-scans, hoewel er weinig evidentie bestaat voor profijt van deze follow-up. Een studie van het Fox Chase Cancer Center (Philadelphia PA) heeft uitkomsten vergeleken van patiënten met recidief dat was gedetecteerd tijdens routinematige CT-follow-up versus patiënten met symptoom-gedetecteerd recidief. Prof. Martin Edelman en collega’s publiceren de studie online in Lung Cancer.1

De studie includeerde 167 patiënten met recidief. In 104 patiënten werd recidief gedetecteerd door follow-up en in 63 door symptomen. Tussen beide groepen was er geen significant verschil in overall survival (mediaan 7,6 versus 6,1 maanden; p=0,797). Na exclusie van patiënten met één, twee, of drie hersenmetastasen was er wel een significant verschil (scan versus symptomen mediaan 7,5 versus 3,4 maanden; p=0,013).

De onderzoekers concluderen dat routinematige surveillance niet resulteerde in betere OS dan wachten op symptomen. Dit nul-resultaat werd vooral gedreven door gunstige uitkomsten van patiënten met gering aantal hersenmetastasen die symptomatisch gedetecteerd werden.

1.Bodor JN, Feliciano JL, Edelman MJ. Outcomes of patients with disease recurrence after treatment for locally advanced non-small cell lung cancer detected by routine follow-up CT scans versus a symptom driven evaluation. Lung Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Fox Chase Cancer Center (Philadelphia) found that among patients who received multimodal therapy with curative intent for locally advanced NSCLC, routine chest CT surveillance detected more localized disease recurrence than symptom driven follow-up, but the OS did not differ between the two groups. This null result was largely driven by the more favorable outcomes of patients with brain oligometastasis who presented symptomatically.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren