Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van CDK 4/6-remmers plus stereotactische bestraling voor hersenmetastasen van HR+ mammacarcinoom


Dr. Kamram AhmedCDK 4/6-remmers worden in toenemende mate gebruikt in de setting van gevorderd HR-positief mammacarcinoom. In preklinische experimenten zijn aanwijzingen gezien voor synergie van radiotherapie en CDK 4/6-remmers. Een studie van het Moffitt Cancer Center and Research Institute (Tampa FL) heeft klinische uitkomsten geïnventariseerd van CDK 4/6-remmers plus stereotactische bestraling (SRT) voor hersenmetastasen van HR-positief mammacarcinoom. Dr. Kamram Ahmed en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Neuro-Oncology.1

De retrospectieve studie includeerde vijftien patiënten met tezamen 42 hersenlesies. De patiënten kregen palbociclib (n=10) of abemaciclib (n=5), met SRT voorafgaand aan de CDK 4/6-remmer in achttien lesies, tegelijkertijd met de CDK 4/6-remmer in negen lesies, en na de CDK 4/6-remmer in vijftien lesies. De mediane follow-up na SRT was 9 maanden. Radionecrose werd gezien in twee lesies (5%), die werd gemanaged met steroïden en bevacizumab. De lokale controle was 88% na zes maanden en 88% na twaalf maanden, en de distant brain control was 61% na zes maanden en 39% na twaalf maanden. De mediane overall survival was 36,7 maanden vanaf de diagnose van hersenmetastasen.

De onderzoekers concluderen dat SRT naar hersenmetastasen van mammacarcinoom in combinatie met CDK 4/6-remmers goed verdragen werd. In vergelijking met historische data was de controle van hersenmetastasen vergelijkbaar en de overleving langer.

1.Figura NB, Potluri TK, Mohammadi H et al. CDK4/6 inhibitors and stereotactic radiation in the management of hormone receptor positive breast cancer brain metastases. J Neuro-Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Moffitt Cancer Center (Tampa, FL) found that stereotactic radiation to HR-positive breast cancer brain metastases was well tolerated in combination with CDK 4/6 inhibitors. Compared to historical data, brain metastases control rates were similar whereas survival was prolonged (median OS 36.7 months from brain metastases diagnosis).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren