Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van standaardbehandelingen en immuuncheckpointremming voor CDK12-gemuteerd prostaatcarcinoom


Dr. Michael SchweizerTranslationele studies hebben aanwijzingen laten zien dat CDK12-mutaties in prostaatcarcinoom immuunresponsiviteit verhogen. Een retrospectieve multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft uitkomsten van standaardbehandeling en immuuncheckpointremming voor CDK12-gemuteerd prostaatcarcinoom onderzocht. Dr. Michael Schweizer (University of Washington, Seattle) en collega’s publiceren de studie online in JCO Precision Oncology.1

De studie is gebaseerd op gegevens van 52 patiënten van zeven centra. Bij diagnose hadden 44 patiënten (88%) Gleason graad groep 4 of 5, 27 patiënten (52%) T3 ofT4, en 14 (27%) M1 ziekte. De mediane follow-up was 8,2 jaar; tijdens de follow-up ontwikkelden 49 patiënten (94%) metastatische ziekte. De mediane overall survival na metastase was 3,9 jaar (95%-bti 3,2-8,1).

In de eerstelijns CRPC-setting werd PSA50-respons op abirateron en enzalutamide gezien in 11 van 17 patiënten (65%) respectievelijk 9 van 12 patiënten (75%). De mediane PFS op eerstelijns standaardbehandelingen was kort: abirateron 8,2 maanden (95%-bti 6,6-12,6) en enzalutamide 10,6 maanden (95%-bti 10,2-niet bereikt). Negentien patiënten kregen immuuncheckpointremming, resulterend in PSA50-respons in twee patiënten (11%) maar wel negen-maands progressievrije overleving 23%. De PFS was hoger onder chemotherapie-naïeve patiënten dan onder patiënten die eerder chemotherapie hadden gekregen (mediaan niet bereikt versus 2,1 maanden ; p=0,004).

De onderzoekers concluderen dat CDK12-mutaties een agressieve subgroep van prostaatcarcinomen definiëren, met een hoog metastasepercentage en korte overleving. Immuuncheckpointremming kan effectief zijn in een minderheid van de patiënten.

1.Schweizer MT, Ha G, Gulati R et al. CDK12-mutated prostate cancer: clinical outcomes with standard therapies and immune checkpoint blockade . JCO Precision Oncol 2020;4:382-392

Summary: A retrospective study at seven centers in the USA found that CDK12 mutations define an aggressive prostate cancer subgroup, with a high rate of metastases and short overall survival. Checkpoint inhibitors were effective in a minority of patients (PSA50 responses in 11%, but 9-months PFS 23%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren